Petiţie de Ziua Libertăţii Secuieşti

Atenţie, deschide într-o fereastră nouă. PDFImprimareEmail

Către: Guvernul şi Parlamentul României

Spre informare: domnului preşedinte Klaus Iohannis

 

Azi, 10 martie 2018 noi, secuii adunaţi în Târgu Mureș şi cei care se solidarizează cu noi în țară și în străinătate, urmând calea legii şi a democraţiei, declarăm din nou în unanimitate: solicităm autonomie teritorială Ţinutului Secuiesc! Mesajul Zilei Libertăţii Secuieşti: aceasta nu este doar ziua comemorării martirilor, dar este și ziua revendicărilor privind drepturile noastre legitime.

            România sărbătorește o sută de ani al adunării din Alba Iulia, dar și mișcarea secuiească pentru autodeterminare împlinește tocmai o sută de ani. Adunându-ne la monumentul Secuilor Martiri este firesc, să protestăm împotriva suprimării autodeterminării naționale, în spiritul cuvintelor lui Jókai Mór, adică în spiritul unui statut național, liber și independent”. Solicităm restabilirea dreptului avut de strămoșii noștrii, și care azi ar putea, să devină realitate prin instituirea legală al autonomiei teritoriale. Anul aceasta este în dezbaterea Parlamentului proiectul de lege privind Statutul de Autonomie al Ținutului Secuiesc, deci nu este secret în fața nimănui ce dorește poporul secui. Reforma administrativă a țării amânată de ani de zile, ar avea posibilitatea, să asigure și Ținutului Secuiesc dreptul la autodeterminare în cadrul Statului Român.

            Afirmăm din nou: autonomia Ținutului Secuiesc nu lezează unitatea teritorială și suveranitatea României, nu restricționează interesele cetățenilor de naționalitate română și a altor naționalități din Ținutul Secuiesc, și nu este în contradicție cu Constituția țării.

Autonomia Ţinutului Secuiesc reprezintă dreptul şi capacitatea efectivă a colectivităţii majoritare autohtone a ţinutului istoric de a dispune de prerogativele de autoadministrare şi de unele prerogative de drept public, în scopul preluării sub propria ei responsabilitate şi în interesul întregii colectivităţi, o parte importantă a problemelor de interes public, în conformitate cu principiul subsidiarităţii. Acest lucru este și în interesul României. Regiunea autonomă dispune de organe de conducere democratic alese, situate între stat și colectivitate, exercită competențele autoadministrării, respectiv dispune de anumite competențe publice delegate de stat. Toate acestea se pot realiza numai prin dialog, prin voinţa liber exprimată a comunităţii locale, cu respectarea principiilor democratice şi prin cooperarea solidară şi constructivă a cetăţenilor.

România, în momentul aderării la Consiliul Europei, s-a angajat la îndeplinirea recomandării 1201/1993, care prin acest angajament a devenit obligatoriu. Acest document în articolul 11 pronunță:

„În regiunile unde sunt majoritare, persoanele aparţinând unei minorităţi naţionale au dreptul de a dispune de administraţii locale autonome adecvate sau de un statut special, corespunzător situaţiei istorice si teritoriale specifice si conforme cu legislaţia naţională a statului.”

În cei 25 de ani de la aderare, România nu a îndeplinit acest angajament, iar autoritățile refuză dialogul legat de aceasta.

 

În spiritul acestora:

            Solicităm, ca în cursul planificatei reorganizări administrativ-teritoriale să se creeze regiunea administrativă şi de dezvoltare de sine stătătoare, cu competenţe specifice, denumită Ţinutul Secuiesc, în conformitate cu proiectul de lege elaborat de Consiliul Naţional Secuiesc!

            Cerem, ca în cursul reorganizării administrative, Guvernul şi Parlamentul să respecte angajamentele internaţionale asumate de România.

            Solicităm ca Guvernul să înceapă tratative despre statutul Ţinutului Secuiesc cu reprezentanţii legitimi ai poporului secuiesc, Consiliul Naţional Secuiesc şi autorităţile locale din regiune!

            Protestăm împotriva atacurilor repetate la adresa unor instituții de învățământ, hărțuirea unor autorități locale din Ținutul Secuiesc, limitarea folosirii limbii materne, persecutarea simbolurilor naționale.

 

Solicităm egalitate deplină şi efectivă pentru toţi locuitorii Ţinutului Secuiesc!

 

Autonomie pentru Ţinutul Secuiesc, libertate pentru Poporul Secuiesc!

 

 

 

Târgu Mureș,

la 10 martie 2018.

 

-
SZÉKELY NEMZETI TANÁCS - CONSILIUL NAŢIONAL SECUIESC
SZEKLER NATIONAL COUNCIL

520009 Sepsiszentgyörgy / Sfântu Gheorghe, Konsza Samu utca 21
Tel.: +40 267 318.180, e-mail: office@sznt.ro
2006 - 2010 © Minden jog fenntartva! All rights reserved! Toate drepturile rezervate!

Webhosting:
server.ro