Statútum


Székelyföld Autonómia Statútuma PDF Nyomtatás E-mail
2006. június 05., hétfő

Törvénytervezet

SZÉKELYFÖLD AUTONÓMIA STATÚTUMA
(Terra Siculorum - Ţinutul Secuiesc)

Preambulum
Tekintetbe véve, hogy az állampolgárok joga részt venni a közügyek kezelésében, s ez összetevője azon demokratikus alapelveknek, amelyeket az Európa Tanács tagállamai magukénak vallanak, s amely jog gyakorlását a régió elősegíti,

meggyőződve arról, hogy az általános szavazással megválasztottak és tényleges hatáskörrel felruházottak által közigazgatott régió léte lehetővé teszi a hatékony és az állampolgárhoz közel álló közigazgatást,

meggyőződve arról, hogy a szubszidiaritás elve Európában meghatározó jelentőségű a demokrácia építésében,

tudatában annak, hogy a régió a szubszidiaritás tényleges megvalósításának megfelelő hatalmi szintjét jelenti, melyet az európai integráció során, valamint e folyamatban résztvevő országoknak sajátos belső szerveződésükben mint alapvető elvet tiszteletben kell tartaniuk,

kijelentve, hogy a régiók kialakulása nem sértheti a helyi kollektivitások autonómiáját, ellenkezőleg, olyan intézkedésekkel kell társulnia, amelyek a Helyi Autonómia Európai Chartája révén megszerzett jogok védelmét szavatolják,

kinyilvánítva, hogy a regionális autonómia elismerése magába foglalja az állam iránti lojalitást, amelynek régiói a szuverenitás és a területi integritás tiszteletben tartásával fejlődnek,

Bővebben...
 
IWIWSatartlapGoogle bookmarkDel.icio.usTwitterLinkter.huvipstart.huFacebookDiggUrlGuru.huBlogter.hu
Székelyföld Autonómia Statútuma törvénykezdeményezésre vonatkozó véleményezés PDF Nyomtatás E-mail
2004. november 02., keddA dokumentum elolvasásáshoz Adobe FlashPlayer szükséges.

Bővebben...
 
IWIWSatartlapGoogle bookmarkDel.icio.usTwitterLinkter.huvipstart.huFacebookDiggUrlGuru.huBlogter.hu
Székelyföld Autonómia Statútumára vonatkozó törvényjavaslat Románia Képviselőházában - A Törvényhozási Tanács negatív véleményezése PDF Nyomtatás E-mail
2004. március 30., kedd

Dr. Csapó I. József

A Törvényhozási Tanács 2004. március 11-én a 102. sz. átiratában közölte a Képviselőházzal a Székelyföld Autonómia Statútumára vonatkozó törvényjavaslattal kapcsolatos véleményezését.

Bővebben...
 
IWIWSatartlapGoogle bookmarkDel.icio.usTwitterLinkter.huvipstart.huFacebookDiggUrlGuru.huBlogter.hu
A Székely Nemzeti Tanácsot a közakarat hozta létre Székelyföld autonómiatörekvésének közképviseletére. Regionális önkormányzást akarunk, a szabadság és kollektív jogok intézményes garanciáit. Ez a közösségünk által népszavazáson is kinyilvánított akarat a székely önkormányzás múltjában gyökerezik, de tökéletes összhangban van a regionális demokráciának azokkal az értékeivel, amelyekre az Európa Tanács ajánlása szerint az Európai Unió államaiban zajló regionalizációs folyamatnak épülnie kell.

A jogszerű és méltányos követelés mögött a szilárd meggyőződés áll: számunkra a szabadság az egyetlen járható út. Isten áldásával hazánkat, a Székelyföldet a demokrácia hazájává, az állampolgárok teljes és tényleges egyenlőségének hazájává teszi majd a székely önkormányzás. Ez számunkra az egyedül elképzelhető, az egyetlen lehetséges jövő!

Titkaink nincsenek, lássa minden törekvésünket, minden cselekedetünket, s hallja minden szavunkat a nagyvilág!
SZÉKELY NEMZETI TANÁCS – CONSILIUL NAŢIONAL SECUIESC – SZEKLER NATIONAL COUNCIL
2006 – 2019 © Minden jog fenntartva! All rights reserved! Toate drepturile rezervate!