FELHÍVÁS NÉPSZAVAZÁSRA SZÉKELYFÖLDÖN

2005. augusztus 05., péntek

Nyomtatás

A SZÉKELY NÉP ÖNRENDELKEZÉSÉNEK, SZÉKELYFÖLD ÖNKORMÁNYZÁSÁNAK ÉRVÉNYESÍTÉSÉÉRT

A székely nép jogot formál az önrendelkezésre és Székelyföld önkormányzására. Ezen akaratát a székelyföldi helyi népszavazáson akarja kinyilvánítani!

A demokratikus jogállamban a népszuverenitás kifejezése a közvetlen demokrácia eszközével történik: népszavazás révén és a választott testületeken keresztül. A helyi népszavazás tehát a népszuverenitás kifejezése!

A székely népnek joga van a véleménynyilvánításra!

A székely népnek joga van a helyi népszavazás igénylésére Székelyföld autonómiájának tárgyában!

A székely népnek joga van az önrendelkezésre, Székelyföld autonómiájára!
Az illetékes román hatóságok korábban azzal az indokkal semmisítették meg a helyi népszavazásra vonatkozó tanácsi határozatokat Székelyföld autonóm közigazgatási régió törvény létrehozásáról, hogy ez az állampolgári törekvés nem lehet helyi népszavazás tárgya, csakis országos népszavazásé! Márpedig a törvény értelmében országos népszavazást csakis az államelnök javasolhat!

A közvetlen demokrácia elveit, az európai autonóm-chartában feltüntetett helyi közösségi hatásköröket csorbítja, ha Székelyföld autonómiáját csakis országos fontosságúnak tekintik! Tehát, ennek értelmében, nyolcszázezer székelyföldi lakos, amelynek 76 százaléka magyar nemzetiségű székely, nem gyakorolhatja a népszuverenitást, helyi népszavazáson nem nyilváníthat véleményt saját sorsának alakításáról! Hol itt a demokrácia, hol itt a jogállamiság, hol itt az európai charták előírásainak alkalmazása, melyek értelmében a közösséget érintő kérdésekről az illető közösségnek kell döntenie?!

A székely nép saját sorsáról önmaga akar dönteni - helyi népszavazáson! Ha ezt ismét megakadályozzák, akkor kénytelenek vagyunk a székely közösségen belüli, nem hivatalos népszavazást kezdeményezni!

A közösségen belüli székelyföldi, nem hivatalos helyi népszavazás állampolgári vélemény-nyilvánítás Székelyföld autonóm közigazgatási régió létesítéséről, amelyen a székely nép az önrendelkezés jogán a szólásszabadságot, a vélemény-nyilvánítás szabadságát gyakorolja!