Udvarhelyszék küldöttei (2013.)

Nyomtatás

Albert Mátyás            (a Székely Nemzeti Tanács jegyzõje)    Farkaslaka
Bakó Irén                  Székelyudvarhely
Benedek László          Kápolnás
Biró Edith                  Székelyudvarhely
Boldizsár Gáspár          Malomfalva
Botog Nistor              Fenyéd
Dr.Balázs Melinda         Székelykeresztúr
Dr.Farkas Csaba          (a Székely Nemzeti Tanács alelnöke)    Székelykeresztúr
Egyed József             Lövéte
Gábos Mózes             Székelyudvarhely
Gagyi Dénes              Székelykeresztúr
Gagyi József              Székelyudvarhely
Gagyi Katalin             Székelykeresztúr
Gergely Ernõ             Szentlélek
Gergely Tibor            Székelyudvarhely.
Györfi Ferenc            Parajd
Hadnagy Géza           Farkaslaka
Incze Béla                (a Székely Nemzeti Tanács jegyzõje)    Székelyudvarhely
Jakab Attila               Homoródszentmárton
Kovács Jenõ              Lengyelfalva
Krall Zsigmond           Felsõsófalva
Lázár László               Lövéte
Lõrincz Domokos        Korond
Lõrincz László            Szentegyháza
Márton Lajos             Farkaslaka
Masznyik Gyula Mihály Parajd
Nagy István              Zetelaka
Nagy Károly              Alsósófalva
Nagy Mihály              Csekefalva
Nagy Pál                  Székelyudvarhely
Nagy Zoltán             Etéd
Pál János                 Felsõboldogfalva
Páll László                Székelyudvarhely
Péter Éva                Székelyudvarhely
Péter Péter             Székelyudvarhely
Sebõk Mihály            Szentegyháza
Simma Dénes           Zetelaka
Szász Jenõ              (a Székely Nemzeti Tanács alelnöke)    Székelyudvarhely
Székely Zsolt János   Máréfalva
Szõcs Tibor             Szentegyháza
Tamás István           Szentegyháza
Tarcsafalvi Dezsõ      Fenyéd
Thamó Csaba          (udvarhelyszéki elnök)    Székelyudvarhely
Tókos Szabolcs        Székelyudvarhely
Varga Rozália           Máréfalva
Waum Péter           Székelyudvarhely
Zoltáni Csaba          Székelyderzserzs
Pál Vilmos               Kõrispatak
Sándor Imre           Zetelaka
Forrai Tibor            Homoródszentpál
Ráduly László          Recsenyéd
Boér Ibolya           Homoródalmás