Állásfoglalás a 2016-ik évi, romániai parlamenti választásokra vonatkozóan

Nyomtatás

A Székely Nemzeti Tanácsot 2003-ban életre hívó dokumentum, a „Közösségi akarattal Székelyföld autonómiájáért, - Miért vagyunk, mire vállalkozunk” című röpirat egyértelműen leszögezte, a Székely Nemzeti Tanács nem párt és nem önkormányzati testület, hanem Székelyföld őshonos közösségének, a székelységnek a közképviselete.

            Ennek megfelelően természetes, hogy a testület nem vesz részt a választásokon, azaz nem állít jelölteket, de nem is jegyezteti be magát politikai alakulatként. Ugyanakkor az is természetes, hogy képviselői, akiket állampolgári közgyűléseken választanak meg, politikai hovatartozásuk és lelkiismeretük szerint induljanak a választásokon pártjaik színeiben vagy akár függetlenként. A Székely Nemzeti Tanácstól azonban nem várhatnak támogatást, amint egyetlen parlamenti képviselő sem várhatja el azt, hogy maga a parlament támogassa őket a választásokon. Téves és elsietett ebből olyan következtetést levonni, hogy a Székely Nemzeti Tanács távol tartja magát a politikától. A cél, amelyet magunk elé kitűztünk, Székelyföld területi autonómiájának valóra váltása, történelmi léptékű politikai célkitűzés, de nem közömbös számunkra, hogy a székelység önkormányzati vagy parlamenti képviselői milyen mértékben elkötelezettek ennek a célnak.

            Minden választás alkalmával – így most is – magukhoz Székelyföld választó polgáraihoz fordulunk, magához a székely közösséghez, azzal a kéréssel, hogy olyan képviselőket válasszanak, akik elkötelezettek Székelyföld autonómiája iránt és hajlandók is cselekedni érte.

Marosvásárhely, 2016. október 26

Székely Nemzeti Tanács