Határozat az Autonómia Statútumot kiegészítő indítványokra vonatkozóan

Nyomtatás

Megerősítve és kiindulópontnak tekintve a Székely Nemzeti Tanács 2014 november 8-án elfogadott határozatának megállapításait, amelyek kimondják: 

Az egy évtizede kibontakozott székely autonómiamozgalom ma egységesnek tekinthető, és ennek az egységnek alapja az a jövőkép, amelyet a Székely Nemzeti Tanács autonómia-statútuma ír le, és amely mögött több mint kettőszázezer székely ember népszavazáson kifejezett akarata áll. 

A tervezet világos és kimerítő választ ad arra a kérdésre, mit jelent Székelyföld területi autonómiája, ismerteti azokat az intézményeket, amelyeknek a létrehozása és működése szavatolja Székelyföld önkormányzását, leírja részletesen a hatáskörüket, működésüket és elhelyezi azokat a román alkotmány és közigazgatási jog kereteibe.

Megállapítjuk, hogy az elmúlt tíz évben sem a nemzetközi, sem a közösségi jogban nem ment végbe olyan változás, de a politikai események között sincs egyetlen egy sem, amely miatt változtatni kellene Székelyföld autonómia statútumán, amely máig az egyetlen koherens, világos elképzelés Székelyföld jövőjéről.

 

Figyelembe véve, hogy a Székely Nemzeti Tanács által 2015 június 3-én elfogadott és közvitára bocsátott, a statútum kiegészítésére vonatkozó indítványát, a széki tanácsok - két szék kivételével - nem tűzték napirendjükre, de más szervezettől, vagy politikai alakulattól sem érkezett egyetlen javaslat vagy észrevétel.

 

 

A Székely Nemzeti Tanács

elhatározza

 

– A 2004 január 17-én elfogadott autonómia statútumát változatlan formában megtartja, és továbbra is alapdokumentumának tekinti. Mindössze olyan formai változtatásokat tart megengedettnek, amelyeket a törvényekben beállt változások indokolttá tesznek.

– A 2015 június 3-én elfogadott és közvitára bocsátott, a statútum kiegészítésére vonatkozó két indítványának elfogadását, a továbbiakban bármilyen tartalmi módosítást az autonóm Székelyföld jogalkotó szervének, Székelyföld Önkormányzati Tanácsának hatáskörébe utal.

 

Székely Nemzeti Tanács

Marosvásárhely 2016-10-26