Közlemények

Felhívás a 2018. évi Székely Szabadság Napjának anyagi támogatására

Figyelem! Új ablakban nyílik meg. PDFNyomtatásE-mail

 

Kéréssel fordulunk Székelyföld lakóihoz, illetve mindazokhoz szerte a nagyvilágban, akik az autonómia ügyét támogatni akarják, hogy anyagilag járuljanak hozzá a Székely Szabadság Napjának sikeres megtartásához.

Csak így biztosíthatjuk azok részvételét is, akik nem tudják megfizetni az útiköltséget, illetve, a hatékony mozgósítás érdekében, a reklámozás költségeit.

            A Székely Szabadság Napján emlékezni és tüntetni összegyűlő tömegnek elegendő erőt kell felmutatnia ahhoz, hogy akik a székely zászló kitűzése miatt fenyegetnek minket, azok is megértsék, hogy nem fogunk meghátrálni! Ezért lesz több zászlóból is és akaratnyilvánító emberekből is, válaszként a megfélemlítő törekvésre. Szeretnék emlékeztetni arra, hogy a Székelyek Nagy Menetelésének eredményessége többek között a beérkező adományoknak is köszönhető volt.

            Tekintettel arra, hogy a Székely Nemzeti Tanács jogi személyiséggel nem rendelkezik, az adományokat a Siculitas Egyesület számláira lehet befizetni az alábbi számlaszámokon:

 

Asociatia Siculitas Egyesület, Székhely: Marosvásárhely, Adószám: 27243192, Bank: OTP BANK ROMANIA SA Târgu-Mures, SWIFT kód: OTPVROBU.

Számlaszámok:

LEJ: RO76 OTPV 3200 0036 0774 RO01

EUR: RO33 OTPV 3200 0036 0774 EU01

USD: RO90 OTPV 3200 0036 0774 US01

HUF: RO80 OTPV 3200 0036 0774 HU01

Magyarországi adományokat forintban a 11705015-20001900 számlára lehet utalni: OTP Bank Nyrt. Budapesti Régió.

A PayPal számlával rendelkezők az adományt utalhatják PayPal-on keresztül is, keressék ezt a lehetőséget a Székely Nemzeti Tanács honlapjának a nyitó oldalán, alul (www.sznt.sic.hu).

 

 

Izsák Balázs

a Székely Nemzeti Tanács elnöke

Marosvásárhely, 2018. február 7

 

 

Székelyföld önrendelkezéséről nem mondunk le!

Figyelem! Új ablakban nyílik meg. PDFNyomtatásE-mail

Egy olyan esztendőben készülünk a Székely Szabadság Napjára, amelyben a Székely Nemzeti Tanács száz éves évfordulójáról is megemlékezünk. Paál Árpádnak, a Székely Köztársaságra vonatkozó tervével, egyben száz éves lesz a székely önrendelkezési mozgalom.

            Egy olyan esztendőben készülünk a Székely Szabadság Napjára, amelyben öt évtizedes távolságból emlékezünk a jogfosztóan megszüntetett Magyar Autonóm Tartományra, szembenézve azzal, hogy Románia kormánya és parlamentje fent akarja tartani, az egész Európa által méltán gyűlölt Nicolae Ceaușescu diktatúrájának ezt az örökségét.

            Egy olyan esztendőben készülünk a Székely Szabadság Napjára, amelyben harmadszor van Románia parlamentje előtt Székelyföld Autonómia Statútuma. Az a törvénytervezet, ami hitelesen és jogszerűen jeleníti meg a székelység autonómia igényét, összhangban a 2008-ban megtartott népszavazás eredményeivel, összhangban a 63 székely önkormányzat által elfogadott határozatokkal.

            Egy olyan esztendőben készülünk a Székely Szabadság Napjára, amelyben Románia miniszterelnöke akasztással fenyegetett meg bennünket a székely zászló kitűzéséért, és nem akadt Európában olyan emberjogi szervezet, amely a példátlan kijelentés miatt tiltakozott volna.

            Március tizedikén, 16 órakor gyűljünk össze a marosvásárhelyi Postaréten, és onnan vonuljunk a hagyománynak megfelelően a város főterére, a kormányhivatal elé. A nagy kihívás az idei évnek, lesz-e elegendő erő, hogy felhívjuk a román közvélemény és a nagyvilág figyelmét, hogy nem sikerült bennünket megfélemlíteni? Legyünk erősek, bátrak és következetesek, és üzenjük meg az egész világnak: alkotmányos eszközökkel, erőszakmentesen, de rendíthetetlen kitartással igényeljük a székelyek szabadságát: Székelyföld államon belüli önrendelkezését.

Kérjük Székelyföld lakóit, hogy emlékezzenek meg ismét a Székely Szabadság Napjáról, aki pedig teheti, jöjjön Marosvásárhelyre, hogy békésen, méltósággal nyilvánítsuk ki közösségünk autonómiaigényét. Kérjük a magyar pártokat, civil szervezeteket, a magyar történelmi egyházak gyülekezeteit, legyenek részesei az előkészületeknek, és ösztönözzék részvételre a székelyeket és egész Erdély magyarságát. Szervezőkként gondoskodunk arról, hogy autóbuszok induljanak Barótról, Csíkszeredából, Gyergyószentmiklósról, Kézdivásárhelyről Kovásznáról, Sepsiszentgyörgyről, Székelyudvarhelyről, Szovátáról és bármilyen olyan helyszínről, ahol erre igény van.

Kérjük a nagyvilágban élő magyarok szervezeteit, hogy 2018. március 10-én vonuljanak székely zászlókkal Románia külképviseletei elé, és fejezzék ki szolidaritásukat a székely autonómiamozgalommal. Fontos, hogy minél többen legyünk, hogy megértessük mindenkivel, sem fenyegetés, sem a jogsértő intézkedések változatlan fenntartása nem félemlít meg bennünket, a mi küzdelmünknek változatlanul a székely szabadság a tétje.

 

Izsák Balázs

A Székely Nemzeti Tanács elnöke

 

Aláírásokkal és önkormányzati határozatokkal Székelyföld autonómiájáért

Figyelem! Új ablakban nyílik meg. PDFNyomtatásE-mail

       Elégedetten vettük tudomásul, hogy a Magyar Polgári Párt háromszéki szervezete aláírásokat gyűjt Székelyföld autonómia-statútumának támogatására. Fontos lépés, hogy a parlament elé terjesztett törvénytervezet olyan erkölcsi támogatást kapjon, amely nyilvánvalóvá teszi a román közvélemény számára, hogy Székelyföld autonómiájának gondolata több egy egyéni kezdeményezésnél, ott áll mögötte az érintett közösség akarata.

 

          Tekintettel a kérdés súlyára, szükséges az egész erdélyi civil társadalom, a magyarságot képviselő pártok megmozdulása és szerepvállalása, hiszen a törvénytervezetet bármely román állampolgár támogathatja.

 

       Segíteni kívánjuk az aláírásgyűjtő-hálózat kiépítését, és várjuk a cselekvő partnerek jelentkezését. Ráadásul ez a pillanat az, amikor a 63 önkormányzati határozat újabb elfogadott határozatokkal egészülhet ki, hiszen a beterjesztés indoklása külön kitér a székely önkormányzatok által Románia Parlamentjéhez és Kormányához intézett petícióra, és idézi annak lényegét. A székely falvak és városok igénylik, hogy egy közigazgatási egységbe tartozzanak, amely viselje a Székelyföld nevet, és egy szerves törvény biztosítsa e régió számára a területi autonómiát.

 

       Így válna valóra, hogy a tervezet legitimitása két pillérre támaszkodjon: a Helyi Önkormányzatok Európai Chartájának szellemében hozott helyi döntésekre és az érintett állampolgárok szabad akaratára.

 

         Kérjük az aláírásgyűjtést vállaló szervezeteket, hogy tájékoztassanak az aláírási pontok helyszínéről, hogy azokat nyilvánosságra tudjuk hozni.

 

 

                                                                                                               Izsák Balázs,

 

a Székely Nemzeti Tanács elnöke

 

Marosvásárhely, 2018. január 26. 

   

AGFI (Jogvédő Csoport az Identitás Szabadságáért / Advocacy Group for Freedom of Identity) Székely Nemzeti Tanács

Figyelem! Új ablakban nyílik meg. PDFNyomtatásE-mail

SAJTÓKÖZLEMÉNY

2017. december 21.

 

Erdélyi civil szervezetek jóvoltából (AGFI, CEMO, SZNT), első alkalommal sikerült tematizálni a romániai magyarokkal szembeni jogsérelmeket, az emberi jogi kötelezettségeket felülvizsgáló ENSZ mechanizmuson belül.

 

A 2006-ban létrehozott Egyetemes Időszakos Felülvizsgálat (Universal Periodic Review - UPR) az ENSZ Emberi Jogi Tanácsának ellenőrző mechanizmusa, melyen keresztül ötévente felülvizsgálják valamennyi tagállam emberi jogi kötelezettségvállalásait. A jelenlegi ciklus így, 2008 és 2013 után, 2018. januárjában harmadik alkalommal fog helyt adni Románia felülvizsgálatára. A januári Felülvizsgálat ülését megelőzően a civil szféra képviselőinek is lehetőséget adtak, hogy álláspontjaikat megosszák az adott állam emberi jogi helyzetéről.

 

A felülvizsgálat folyamatába bekapcsolódva, a kolozsvári székhelyű AGFI (Advocacy Group for Freedom of Identity / Jogvédő Csoport az Identitás Szabadságáért) és a marosvásárhelyi Civil Elkötelezettség Mozgalom (CEMO) jogvédő szervezetek, valamint a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) közös konzorciumban együttműködve nyújtott be árnyékjelentést. Szigeti Enikő a CEMO ügyvezetője 2017. december 14-én fel is szólalt a konzorcium nevében a - UPR info által a genfi Nemzetek Palotájában szervezett - megelőző ülésen, a szervezetek konkrét jogi eljárásain keresztül bemutatva az erdélyi magyarságot ért sokrétű jogsérelmeket.

 

Ezen szervezetek révén először fordult elő, hogy valamely határon túli magyar közösség civil képviselői kihasználták e lehetőséget a közösségüket ért jogsérelmek megjelenítésére.

 

A közigazgatási törvény által szabályozott többnyelvűség alkalmazási hiányosságaival kapcsolatban, a kolozsvári tábla-ügy perével példázva kihangsúlyozták, hogy az 1992-es népszámlálási adatok a relevánsak a nyelvi jogok biztosításához szükséges 20%-os küszöb megállapításánál. A marosvásárhelyi, szatmárnémeti és nagyváradi utcanévtábla ügyekre hivatkozva elmondták, hogy a romániai polgármesteri hivatalok és bírói testületek az alkotmányos garanciák ellenére sem hajlandóak jogi kötőerővel bíró dokumentumokként tekinteni a Románia által aláírt és ratifikált nemzetközi egyezményekre.

 

A magyar oktatás tekintetében ismertették a vegyes iskolákban tapasztalható román nyelvi tájkép diszkriminatórikus gyakorlatát, a magyar gyerekek magyar 9. osztályba való beiskolázásának szisztematikus ellehetetlenítését és román tagozatra való átirányítását az osztályszámok indokolatlan lecsökkentése útján, illetve a Kolozs megyei magyar képzőművészeti osztályok indításának  indokolatlan korlátozását.

 

Továbbá elmondták, hogy a marosvásárhelyi hatóságok évről évre súlyosan megsértik az erdélyi magyar közösség gyülekezési jogát és véleménynyilvánítási szabadságát a Székely Szabadság Napja során tapasztalható ellehetetlenítő és megfélemlítő hatósági visszaélések útján.

 

A koalíció tagjai számos ország diplomatáival egyeztettek és konkrét ajánlásokat tettek a jogállamiságot sértő törvénytelenségek felszámolására, annak reményében, hogy hasonló tartalmú ajánlásokban részesítik a tagállamok Romániát.

 

 

Párbeszéddel az autonómiáért

Figyelem! Új ablakban nyílik meg. PDFNyomtatásE-mail

 

Megelégedéssel vettük tudomásul a Romániai Magyar Demokrata Szövetség, a Magyar Polgári Párt és az Erdélyi Magyar Néppárt közös állásfoglalását az autonómia-elképzelések összehangolására vonatkozóan. Fontosnak tartjuk, hogy mindhárom párt elfogadja a Székely Nemzeti Tanács öt kritériumát, amely Székelyföld Autonómia Statútumára vonatkozik.

Úgy értékeljük, hogy ez a közös nyilatkozat utólagos megerősítése Székelyföld autonómiájára vonatkozó törvénytervezet december 22-i beterjesztésének, hiszen ez a tervezet felel meg a mindhárom párt által elfogadott kritériumoknak.

Ezúton szeretném kifejezni köszönetemet Szili Katalin Miniszterelnöki Megbízottnak, azért a konstruktív, az együttműködést elősegítő közvetítő munkáért, amellyel ezt a konszenzust, hosszú, egyeztető tárgyalások során megteremtette.

Meggyőződésünk, hogy ez a közös nyilatkozat az együttműködés alapja lehet a harmadszor beterjesztett autonómia statútum hazai és nemzetközi fenntartásában, olyan lépések megszervezésében, amelyek a párbeszédet mozdítják elő a romániai magyar nemzeti közösség és a többség között. Székelyföld Autonómia Statútumának harmadik beterjesztése megnyithatja ilyen körülmények között az értelmes közvitát a román törvényhozás fórumán.

 

 

Izsák Balázs

a Székely Nemzeti Tanács elnöke

 

 

   

Oldal 7 / 78

SZÉKELY NEMZETI TANÁCS - CONSILIUL NAŢIONAL SECUIESC
SZEKLER NATIONAL COUNCIL

520009 Sepsiszentgyörgy / Sfântu Gheorghe, Konsza Samu utca 21
Tel.: +40 267 318.180, e-mail: office@sznt.ro
2006 - 2010 © Minden jog fenntartva! All rights reserved! Toate drepturile rezervate!

Webhosting:
serverhr.ro