Közlemények

Az autonómiastatútumot a szenátus közigazgatási bizottságában tárgyalják

Figyelem! Új ablakban nyílik meg. PDFNyomtatásE-mail

 

Székelyföld Autonómiastatútumára vonatkozó, Kulcsár-Terza József tavaly decemberben iktatott egyéni törvénykezdeményezését holnap, május 8-án, 12 órától a szenátus közigazgatási és területrendezési szakbizottsága, mint jelentéstevő bizottság tárgyalja. Izsák Balázs a Székely Nemzeti Tanács elnöke, aki ezúttal nem tud részt venni az ülésen, levélben küldte el a bizottság elnökének, Cârciumaru Florin szenátor úrnak a Törvényhozói Tanács korábbi véleményezésének részletes cáfolatát.

Folytatódik tehát a képviselőházban, majd a szenátus emberjogi, egyházi és kisebbségügyi szakbizottságában elkezdődött intézményes párbeszéd, amely esélyt ad arra, hogy a székely közösség legfontosabb törekvését a legmagasabb politikai fórumon, a bukaresti törvényhozásban lehessen képviselni.

 

 

 

a Székely Nemzeti Tanács Sajtószolgálata

 

Sepsiszentgyörgy, 2018. május 7.

 

 

Ülésezett Marosszék Székely Tanácsa

Figyelem! Új ablakban nyílik meg. PDFNyomtatásE-mail

           

            Április 28-án, szombaton, 17 órától a Kultúrpalota Kistermében tisztújító gyűlést tartott Marosszék Székely Tanácsa. László György leköszönő elnök beszámolóját elfogadta a küldöttülés. Ezt követően a testület elhatározta, hogy kilenc tagú elnöksége lesz Marosszék Székely Tanácsának. A választás eredményeként Marosszék Székely Tanácsának elnöke Dr. Dónáth Árpád, alelnöke László György és Vass Imre, elnökségi tagok: Engi Albert, Selyem Levente, Gáspár Sándor, Csegzi Attila és Lukács Levente. A tanács jegyzője Szűcs Péter.

            A testület a továbbiakban elhatározta, hogy Marosszék területén – lehetőleg közterületen – hordozható tartóoszlopon nagyméretű székely zászlókat fog kihelyezni. Ehhez a megoldáshoz nem szükséges építkezési engedély, ilyen módon kizárható a hatósági zaklatás.

            Az ülésen körvonalazódott Marosszék Székely Tanácsának idei cselekvési terve, amelyről részletes eseménynaptárt dolgoz ki az új elnökség. Legközelebb sorra kerülő esemény május 12-én a Székely Majális Makfalván, amelyre Vass Imre alelnök, Makfalva polgármestere szeretettel meghív mindenkit. Június első hétvégén szervezik meg Csaba királyfi kétnapos ünnepét Nyárádszeredában, ennek főszervezője Marosszék Székely Tanácsa részéről Szűcs Péter jegyző.

            Izsák Balázs, a Székely Nemzeti Tanács elnöke, aki egyben marosszéki küldött is, beszámolót tartott a Székely Nemzeti Tanács tevékenységéről. Szóba került Székelyföld autonómiastatútuma, amely a képviselőházi elutasítás után továbbra is a parlament előtt van. Elhangzott: a Székely Nemzeti Tanács felkészül a szenátusi előterjesztésre, következő ülésén pedig választ ad a törvényhozási tanács által megfogalmazott kifogásokra. Az elnök beszélt a Strasbourgban tartott találkozóról, a testület úgy döntött, hogy az európai kohéziós régiópolitika kudarcáról szóló, a találkozón elhangzott előadást egy későbbi alkalommal részletesen meg kívánja hallgatni. Ennek helyszínéről és idejéről a széki elnökség a későbbiekben dönt.

 

Székely Nemzeti Tanács Sajtószolgálata

Marosvásárhely, 2018. április 30.

 

Jogszabályt kezdeményezni az Európai Parlamentben

Figyelem! Új ablakban nyílik meg. PDFNyomtatásE-mail

Az Európai Parlament Hagyományos Kisebbségek, Nemzeti Közösségek és Nyelvek Frakcióközi Munkacsoportja, az úgynevezett Kisebbségi Intergroup strasbourgi ülésén Izsák Balázs, a Székely Nemzeti Tanács elnöke a Kohéziós politika a régiók egyenlőségéért és a regionális kultúrák fenntartásáért című polgári kezdeményezés érvrendszerét ismertetve arra kérte a képviselőket, hogy rendes jogalkotói eljárás nyomán szerezzenek érvényt az abban foglalt  elveknek és gyakorlatnak. Mint ismeretes a 2013-ban indított polgári kezdeményezés arra irányult, hogy az uniós kohéziós politika a sajátos helyzetű régiók felzárkóztatását is tekintse feladatának. A kezdeményezést az Európai Bizottság nem iktatta, ezért a kezdeményező bizottság nevében Izsák Balázs és Dabis Attila, az SZNT-elnöke, valamint külügyi megbízottja az Európai Uniós Luxemburgi Bírósága történetében első ízben nyújtott be olyan keresetet a Bizottság ellen, amely a romániai magyar közösség igényeit is érintő ügyben született. Az ügyben a következő tárgyalás május 3-án esedékes.

            A Kisebbségi Intergroup strasbourgi ülésén Izsák Balázs tájékoztatta a képviselőket a Székelyföldet sújtó hátrányos kohéziós politika következményeiről, a polgári kezdeményezésben foglalt elképzelések jogosságáról, az azóta kialakult helyzetről, és egy általános, a rendes jogalkotási eljárás során születendő uniós jogszabály fontosságát hangsúlyozta. Ennek érdekében javasolta, hogy az ügyben parlamenti lobbicsoport érveljen a jogszabály kezdeményezése, majd elfogadása mellett.

 

 

 

A Székely Nemzeti Tanács Sajtószolgálata

   

Nem változtatunk az autonómiastatútumon!

Figyelem! Új ablakban nyílik meg. PDFNyomtatásE-mail

 

A tegnap, 2018. április 11-én – amint várható volt – a képviselőház elutasította Székelyföld autonómiastatútumát. A magyar képviselők határozottan, meggyőződéssel érveltek Székelyföld autonómiája mellett megértetve a román politikai elittel és a román közvéleménnyel, hogy a magyarság egységes Székelyföld autonómiájának igénylésében. A korábbi két beterjesztéshez képest ez az egyik fontos hozadéka a tegnapi vitának.

Egyértelművé vált, hogy a Törvényhozási Tanács ellenérvei összegzik a tervezettel szemben állók véleményét. A szakbizottságok elutasító véleményei erre a dokumentumra épülnek, és egyetlen hatóság sem egészítette ki semmilyen más ellenérvvel. Ilyen módon a Törvényhozási Tanács véleményezése a román állam hivatalos álláspontjával azonosítható. Felhasználva ezen dokumentum eddigi cáfolatait, a Törvényhozási Tanács negatív véleményezésével szembeni ellenérveket a Székely Nemzeti Tanács következő üléséig ki fogja dolgozni, és határozatával meg fogja erősíteni a székely közösség viszontválaszát.

Nyilvánvalóvá vált, hogy az elutasítás mögött egy irracionális ellenérv áll az autonómia fogalmával szemben, sem a román képviselők, sem a román közvélemény nem értette meg, hogy milyen, Románia számára is fontos értékek hordozói a törvénytervezetbe foglalt közjogi megoldások. Ebből az is következik, hogy nem kell változtatnunk az autonómiastatútumon! Semmilyen ellenérv nem teszi indokolttá, hogy elbizonytalanodjunk, vagy saját céljainkat megkérdőjelezzük!

A küzdelem úgy folytatódik tehát, hogy a harmadik beterjesztés minden eredményét figyelembe vesszük, köszönettel a magyar képviselőknek, akik érvrendszerünket gazdagították, és köszönettel a román parlament Törvényhozási Tanácsának, hogy elénk tárta a román állam ellenállásának teljes érvrendszerét.

Fontos, hogy az érintett közösség, a székely nép megerősödve, rendíthetetlen hittel értse meg a küzdelemnek ezt a fordulatát, és támogassa az autonómiaküzdelem minden résztvevőjét párthovatartozástól függetlenül. Csak így válhat erősebbé és végül győztessé a székelyek autonómiaküzdelme.

 

Izsák Balázs

A Székely Nemzeti Tanács elnöke

 

A kifelé épülő szabadságért Nyílt levél Orbán Viktornak

Figyelem! Új ablakban nyílik meg. PDFNyomtatásE-mail

 

Tisztelt Miniszterelnök Úr!

 

A magyarországi választások másnapján fontosnak tartjuk leszögezni: a székelység autonómiatörekvésének mozgatórugója épp az a magyar nemzeti elkötelezettség, amely tegnap Magyarországon példátlan módon mozgatta meg a szavazókat, és ez a nemzeti érdekeket markánsan képviselő FIDESZ-KDNP kormányzat győzelmét hozta el.

A Székely Nemzeti Tanács alakulóülésére küldött levelében Ön így szólított meg bennünket: „Eljött az idő, hogy mindannyian felismerjük: a szabadság nem elválaszt embereket és népeket, hanem összeköt: ha sokmillió ember szabadságát összekötjük, akkor a szétfutó személyes gondok fölé emelkedhet a közös cél, amely egyesít bennünket. S eljött az ideje, hogy mindannyian felismerjük és másoknak is továbbadjuk: a szabadság olyan, mint a szeretet, minél többet adunk belőle másnak, annál több jut nekünk is.”

A kitörő taps jelezte, ennél találóbb, a székelységet érzékenyebben érintő mondat nem is hangozhatott volna el. Magyarország mai határaitól a legtávolabb élő őshonos magyar közösség, a székely nép hagyományaiban megőrizte történelmi hivatását: hogy Magyarország és a magyar nemzet védelmezője legyen. Természetes tehát, ha mindannyian arra vágyunk, hogy Magyarország független, szuverén állam legyen, a törvényeket magyar nemzeti érdekek figyelembevételével fogadják el, és az ország képes legyen megvédeni a maga határait. Ez elengedhetetlen feltétele annak, hogy a székelység huszonegyedik századi autonómiatörekvése megtalálja azt a legszilárdabb támaszt, amely a nagyvilágban egyedül csak Magyarország.

A székelység a legősibb magyar nemzeti hagyományoknak a letéteményese, de minden sajátos hagyománya mellett a magyar nemzet elidegeníthetetlen része. Ezért is tekinthető a tegnapi választási győzelem a székelyek győzelmének is, arról nem is beszélve, hogy ehhez személyes szavazataikkal is hozzájárultak. Bízva abban, hogy a következő négy évben a megőrzött magyar szabadság úgy fog kifelé épülni – Székelyföld irányába is –, ahogy tizenöt évvel ezelőtt Ön, Miniszterelnök Úr egy Illyés Gyula idézettel kifejezte ezt az alakulóülésre írott, korábban már idézett levelében: „A szabadság belülről épül kifelé, mint az almára a héj, a csigára a ház.” 

 

Izsák Balázs

a Székely Nemzeti Tanács elnöke

 

Marosvásárhely, 2018. április 9.

   

Oldal 4 / 78

SZÉKELY NEMZETI TANÁCS - CONSILIUL NAŢIONAL SECUIESC
SZEKLER NATIONAL COUNCIL

520009 Sepsiszentgyörgy / Sfântu Gheorghe, Konsza Samu utca 21
Tel.: +40 267 318.180, e-mail: office@sznt.ro
2006 - 2010 © Minden jog fenntartva! All rights reserved! Toate drepturile rezervate!

Webhosting:
serverhr.ro