Közlemények

Követeljük szabadságunk közjogi garanciáit!

Figyelem! Új ablakban nyílik meg. PDFNyomtatásE-mail

Ma, 2018. október 28-án, Székelyföld Autonómiájának Napján, válaszolva a Székely Nemzeti Tanács felhívására több székelyföldi településen, de szerte a nagyvilágban lármafák, máglyák, fáklyák, gyertyák ezrei lobbantak fel.

Az egykori székely hadviselésben jelző, figyelmeztető szerepet játszó lármafák ma az autonómia melletti kiállásunkat szimbolizálják. Azt jelzik, hogy a ma délelőtt, templomainkban elhangzott imák folytatásaként ismételten felhívjuk a figyelmet jogos és békés követelésünkre, egyben kinyilvánítsuk akaratunkat Székelyföld területi autonómiája iránt. Jelezzük, hogy a román parlament által harmadszorra is elutasított, a területi autonómia közjogi keretét biztosító statútum törvényerőre emeléséről nem mondunk le. Folytatjuk azt a demokratikus küzdelmet, amely párbeszéd útján, de minden békés eszközt felhasználva biztosítja szabadságunk garanciáit. Megerősítjük ragaszkodásunkat a nyolc székely széket és 149 önkormányzatot magába foglaló Székelyföld határaihoz, amelyet – a statútum törvényerőre emelése után – a helyi közösségek népszavazása tesz majd véglegessé.

            Igényeljük Székelyföld területi autonómiáját úgy, ahogy azt a Székely Nemzeti Tanács által elfogadott Autonómia Statútum megfogalmazta, és amelynek megfelelően:

„A régió lakosságának autonómiája azt jelenti, hogy a történelmi szülőföldjén levő többségi kollektivitás joga és tényleges képessége saját felelősségére és az illető népesség érdekében átvenni a közérdekű problémák jelentős részének megoldását, a szubszidiaritás elvének megfelelően, és amely az állam és a kollektivitás között elhelyezkedő választott testülettel rendelkezik, az önigazgatás hatásköreit gyakorolja, illetve államhatósági jogosítványokkal is bír.”

 

Autonómiát Székelyföldnek, szabadságot a Székely Népnek!

 

A Székelyföld Autonómiájának Napján összegyűlt közösségek nevében:

Izsák Balázs

a Székely Nemzeti Tanács elnöke

Székelyföld, 2018. október 28.

 

Felhívás a Székely Nagygyűlés anyagi támogatására

Figyelem! Új ablakban nyílik meg. PDFNyomtatásE-mail

A Székely Nemzeti Tanács 15-ik éve küzd Székelyföld területi autonómiájáért. 2018-ban ugyanakkor a száz évvel ezelőtt megalakult Székely Nemzeti Tanácsra is emlékezünk, és azokra a hősies erőfeszítésekre, amelyekkel az akkori székelyek Magyarország területi integritását akarták megőrizni. 2018. november 18-án, Sepsiszentgyörgy főterén azért gyűlünk össze, hogy ismételten felmutassuk a világnak a székelyek akaratát: nem hátrálunk, és nem mondunk le Székelyföld területi autonómiájáról!

            Kéréssel fordulunk Székelyföld lakóihoz, illetve mindazokhoz szerte a világban, akik az autonómia ügyét támogatni akarják, hogy járuljanak hozzá a költségekhez. Tekintettel arra, hogy a Székely Nemzeti Tanács jogi személyiséggel nem rendelkezik, az adományokat a Siculitas Egyesület (Asociatia Siculitas Egyesület, Székhely: Marosvásárhely, Adószám: 27243192, Bank: OTP BANK ROMANIA SA Târgu-Mures, SWIFT kód: OTPVROBU)

Magyarországi számlaszám:

11705015-20001900 (OTP Bank Nyrt. Budapesti Régió)

Romániai számlaszámok:

LEJ: RO76 OTPV 3200 0036 0774 RO01

HUF: RO80 OTPV 3200 0036 0774 HU01

EUR: RO33 OTPV 3200 0036 0774 EU01

USD: RO90 OTPV 3200 0036 0774 US01

            A beérkező adományokról a Székely Nemzeti Tanács közösségi oldalán rendszeresen fogjuk tájékoztatni a nyilvánosságot.

 

 

 

Izsák Balázs

a Székely Nemzeti Tanács elnöke

 

Székelyföldért megmozgatjuk Európát!

Figyelem! Új ablakban nyílik meg. PDFNyomtatásE-mail

 

               Fordulat állt be a Székely Nemzeti Tanács által kidolgozott uniós polgári kezdeményezés ügyében Paolo Mengozzi főtanácsnok indítványának közzétételével. Az előzményekhez tartozik a székely közképviselet 2011. június 3-án meghozott döntése, amely kimondta: élni kíván az uniós szintű polgári kezdeményezés lehetőségével. Később a kezdeményezés nyilvántartásba vételéhez szükséges információkat is meghatározta, és meghatalmazta az Állandó Bizottságot, hogy mellékletet is készítsen, amely indokolja „a kezdeményezés jogosultságát és kapcsolódását az uniós szerződésekhez”.

            A Székely Nemzeti Tanács Állandó Bizottsága egyhangú szavazással döntött a részletes indoklás tartalmáról 2012. augusztus 4-i makfalvi ülésén.

            A kezdeményezés tárgya: sajátos jogállást biztosítani azoknak a régióknak, amelyekben egy őshonos nemzeti kisebbség többséget alkot, és amelyeket az őket körülvevő régióktól megkülönböztető nemzeti, etnikai, kulturális, vallási, nyelvi sajátosságok jellemeznek. Ezen régiók „gazdasági lemaradását úgy kell megelőzni, fejlődésüket biztosítani, a gazdasági, társadalmi és területi kohézió feltételeit fenntartani, hogy közben nemzeti, etnikai, kulturális, vallási, nyelvi sajátosságaik ne változzanak meg. Ennek érdekében biztosítani kell az adott földrajzi körzet számára a regionális önkormányzás többlethatáskörökkel felruházott intézményeit, amelyeknek elegendő hatáskörrel kell rendelkezniük a régió sajátosságainak fenntartásához, és megfelelő gazdasági fejlődéséhez.”

2013. július 25-én az Európai Bizottság elutasította a kezdeményezést azzal az indoklással, hogy az „nyilvánvalóan kívül esik a bizottság azon hatáskörén, hogy a szerződések végrehajtásához uniós jogi aktusra irányuló javaslatot nyújtson be”.

            2013. szeptember 26-án a Polgári Bizottság két tagja, Izsák Balázs és Dabis Attila, megtámadta a határozatot az Európai Unió Törvényszékén.

            2016. május 10-én a Törvényszék meghozta ítéletét, és ebben a Bizottság álláspontjának adott igazat. Az ítélet ellen a Dr. Sobor Dávid ügyvéd által képviselt felperesek fellebbezést nyújtottak be az Európai Unió Bíróságához.

            2018. május 3-án a fellebbezés írásbeli szakasza lezárult, megtörtént a felek szóbeli meghallgatása, majd 2018. október 4-én az Európai Bíróság honlapján megjelent Paolo Mengozzi főtanácsnok indítványa az ítélethozatal előtt álló Európai Bíróság részére.

            A dokumentumban a főtanácsnok azt indítványozza, hogy a Bíróság helyezze hatályon kívül az Európai Unió Törvényszékének 2016. május 10-i Izsák és Dabis kontra Bizottság ügyében meghozott ítéletét. Másrészt, semmisítse meg az Európai Bizottság azon határozatát, amely elutasítja a Kohéziós politika a régiók egyenlőségéért és a regionális kultúrák fenntarthatóságáért című európai polgári kezdeményezés nyilvántartásba vételét.

            A siker része Magyarország beavatkozása a perbe a szervezők oldalán, azzal a logikus áttekinthető és meggyőző érveléssel, amellyel a kezdeményezést védelmébe vette.       

A Székely Nemzeti Tanács és európai szövetségesei már öt évvel ezelőtt is készen álltak az egymillió aláírás összegyűjtésére, ezt a folyamatot az Európai Bizottság jogi alap nélkül késleltette. A várható másodfokú ítélet, és az ezt követő jogszerű bejegyzés után a szervezők össze fogják gyűjteni az egymillió aláírást Székelyföldért és Európa nemzeti régióiért.

 

 

A Székely Nemzeti Tanács Sajtószolgálata

Sepsiszentgyörgy, 2018. október 9.

 

   

„Mert hitben járunk, nem látásban”

Figyelem! Új ablakban nyílik meg. PDFNyomtatásE-mail

A Székely Nemzeti Tanács 15 évvel ezelőtt arra kapott meghatalmazást a székely falvak és városok közösségeitől, hogy képviselje igényüket Székelyföld területi autonómiájára, és azt váltsa valóra egy szerves törvény révén. A küzdelem egyik legfontosabb eszköze az érintett közösség akaratának folyamatos megerősítése és felmutatása, hiszen e nélkül a küzdelem értelmetlen. Állandó kihívás a kételkedés visszaszorítása, a közöny legyőzése, az autonómia ellen felhozott hamis érvek cáfolata, amelyre határozott és közös választ kell adnunk. Ez a válasz csak hit által lehetséges! Pál Apostol írja a Korinthusbeliekhez írott második levelében: „Mert hitben járunk, nem látásban”.

            Évek óta, október utolsó vasárnapján, Székelyföld Autonómiájának Napján, a Székely Nemzeti Tanács közös imára szólítja a nagyvilág keresztény-magyar gyülekezeteit. Imádkozzunk Székelyföld autonómiájáért. Imádkozzunk azért a rendíthetetlen közös hitért, amely az önrendelkezés jövőképét megkérdőjelezhetetlenné teszi. Üzenjük meg a kételkedőknek, hogy lehet ugyan hit nélkül is élni, de nem érdemes!

            Kövesse a közös imádkozást 2018. október 28-án, 17,30-kor a lármafák, őrtüzek fellobbanása Székelyföld minden településén. Ennek érdekében azzal a kéréssel fordulunk az egyházi gyülekezetekhez, a helyi önkormányzatokhoz, civil szervezetekhez, közbirtokosságokhoz, vállalkozásokhoz, hogy a fent jelzett időben lármafák, máglyák, fáklyák, gyertyák ezreivel tegyék közösségi élménnyé Székelyföld Autonómiájának Napját.

            Ismételten megerősítjük: tudatosítani kell a fiatal nemzedékben, hogy a székely önrendelkezés ügye, magyar nemzeti ügy.

 

 

 

Izsák Balázs

a Székely Nemzeti Tanács elnöke

Marosvásárhely, 2018. október 2.

 

Együttes ülésre hívjuk össze az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács és a Székely Nemzeti Tanács küldötteit

Figyelem! Új ablakban nyílik meg. PDFNyomtatásE-mail

Együttes ülésre hívjuk össze az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács és a Székely Nemzeti Tanács küldötteit a marosvásárhelyi Vártemplomba, 2018. október 27-én, szombaton du. 4 órára.

Száz éves a Székely Nemzeti Tanács, száz éves a székely önrendelkezési mozgalom. De száz évvel ezelőtt alakult meg az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács is, azzal a céllal, hogy a Székely Nemzeti Tanáccsal összefogva megóvja Magyarország területi integritását. Az elmúlt száz évben megváltozott a világ. Az erdélyi magyar nemzeti közösség, nagyhatalmi döntéssel kisebbségi sorsba kényszerült, ez a sors pedig meghatározta az elmúlt évszázadot. Eme két szervezet tizenöt esztendővel ezelőtt meg-, illetve újraalakult történelmi utódai ma békés módon, a jog és a demokrácia eszközeivel küzdenek az erdélyi magyar nemzeti közösség önrendelkezéséért, ezen belül pedig Székelyföld területi autonómiájáért.

Megerősítjük: „A romániai magyar nemzeti közösség a román és a magyar nép közötti történelmi megbékélésben érdekelt, abban, hogy Magyarország és Románia között hosszú távú jó viszony alakuljon ki, és a kölcsönös bizalom légkörében váljon a két ország egymás stratégiai partnerévé. Ennek azonban elengedhetetlen előfeltétele a romániai magyar nemzeti közösség számára biztosítani törvényesen elismert jogainak tényleges gyakorlását, e jogok bővítését és intézményi garanciáinak megteremtését.”

Az együttes ünnepi ülés napirendjén szerepel a Székelyföld autonómiájára vonatkozó törvénytervezet negyedik beterjesztése, a Romániai Magyar Nemzeti Közösség Személyi Elvű Autonómiájára vonatkozó törvénytervezet ismételt beterjesztése, a partiumi autonómia ügyének előmozdítása, a romániai magyar tanügyi autonómia bevezetése, az erdélyi közösségi rendszer átalakítása a magyarság etnikai jelenlétének és közösségi igényeinek figyelembevételével. A két testület ugyanakkor újjáalakulásának 15-ik évfordulóját ünnepli. Az együttes ülés egyben Székelyföld Autonómiájának Napjára és a november 18-i sepsiszentgyörgyi Székely Nagygyűlésre való mozgósítás és felkészülés is.

Az ülés hagyományos módon, de az ünnepi alkalomra való tekintettel is nyitott a nagyközönség és a sajtó számára. 

 

 

Nagyvárad – Marosvásárhely, 2018. szeptember 27.Tőkés László                                                                                                                  Izsák Balázs

az Erdélyi Nemzeti Tanács elnöke                                                 a Székely Nemzeti Tanács elnöke

   

Oldal 1 / 78

SZÉKELY NEMZETI TANÁCS - CONSILIUL NAŢIONAL SECUIESC
SZEKLER NATIONAL COUNCIL

520009 Sepsiszentgyörgy / Sfântu Gheorghe, Konsza Samu utca 21
Tel.: +40 267 318.180, e-mail: office@sznt.ro
2006 - 2010 © Minden jog fenntartva! All rights reserved! Toate drepturile rezervate!

Webhosting:
serverhr.ro