Közlemények

AGFI (Jogvédő Csoport az Identitás Szabadságáért / Advocacy Group for Freedom of Identity) Székely Nemzeti Tanács

Figyelem! Új ablakban nyílik meg. PDFNyomtatásE-mail

SAJTÓKÖZLEMÉNY

2017. december 21.

 

Erdélyi civil szervezetek jóvoltából (AGFI, CEMO, SZNT), első alkalommal sikerült tematizálni a romániai magyarokkal szembeni jogsérelmeket, az emberi jogi kötelezettségeket felülvizsgáló ENSZ mechanizmuson belül.

 

A 2006-ban létrehozott Egyetemes Időszakos Felülvizsgálat (Universal Periodic Review - UPR) az ENSZ Emberi Jogi Tanácsának ellenőrző mechanizmusa, melyen keresztül ötévente felülvizsgálják valamennyi tagállam emberi jogi kötelezettségvállalásait. A jelenlegi ciklus így, 2008 és 2013 után, 2018. januárjában harmadik alkalommal fog helyt adni Románia felülvizsgálatára. A januári Felülvizsgálat ülését megelőzően a civil szféra képviselőinek is lehetőséget adtak, hogy álláspontjaikat megosszák az adott állam emberi jogi helyzetéről.

 

A felülvizsgálat folyamatába bekapcsolódva, a kolozsvári székhelyű AGFI (Advocacy Group for Freedom of Identity / Jogvédő Csoport az Identitás Szabadságáért) és a marosvásárhelyi Civil Elkötelezettség Mozgalom (CEMO) jogvédő szervezetek, valamint a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) közös konzorciumban együttműködve nyújtott be árnyékjelentést. Szigeti Enikő a CEMO ügyvezetője 2017. december 14-én fel is szólalt a konzorcium nevében a - UPR info által a genfi Nemzetek Palotájában szervezett - megelőző ülésen, a szervezetek konkrét jogi eljárásain keresztül bemutatva az erdélyi magyarságot ért sokrétű jogsérelmeket.

 

Ezen szervezetek révén először fordult elő, hogy valamely határon túli magyar közösség civil képviselői kihasználták e lehetőséget a közösségüket ért jogsérelmek megjelenítésére.

 

A közigazgatási törvény által szabályozott többnyelvűség alkalmazási hiányosságaival kapcsolatban, a kolozsvári tábla-ügy perével példázva kihangsúlyozták, hogy az 1992-es népszámlálási adatok a relevánsak a nyelvi jogok biztosításához szükséges 20%-os küszöb megállapításánál. A marosvásárhelyi, szatmárnémeti és nagyváradi utcanévtábla ügyekre hivatkozva elmondták, hogy a romániai polgármesteri hivatalok és bírói testületek az alkotmányos garanciák ellenére sem hajlandóak jogi kötőerővel bíró dokumentumokként tekinteni a Románia által aláírt és ratifikált nemzetközi egyezményekre.

 

A magyar oktatás tekintetében ismertették a vegyes iskolákban tapasztalható román nyelvi tájkép diszkriminatórikus gyakorlatát, a magyar gyerekek magyar 9. osztályba való beiskolázásának szisztematikus ellehetetlenítését és román tagozatra való átirányítását az osztályszámok indokolatlan lecsökkentése útján, illetve a Kolozs megyei magyar képzőművészeti osztályok indításának  indokolatlan korlátozását.

 

Továbbá elmondták, hogy a marosvásárhelyi hatóságok évről évre súlyosan megsértik az erdélyi magyar közösség gyülekezési jogát és véleménynyilvánítási szabadságát a Székely Szabadság Napja során tapasztalható ellehetetlenítő és megfélemlítő hatósági visszaélések útján.

 

A koalíció tagjai számos ország diplomatáival egyeztettek és konkrét ajánlásokat tettek a jogállamiságot sértő törvénytelenségek felszámolására, annak reményében, hogy hasonló tartalmú ajánlásokban részesítik a tagállamok Romániát.

 

   

Párbeszéddel az autonómiáért

Figyelem! Új ablakban nyílik meg. PDFNyomtatásE-mail

 

Megelégedéssel vettük tudomásul a Romániai Magyar Demokrata Szövetség, a Magyar Polgári Párt és az Erdélyi Magyar Néppárt közös állásfoglalását az autonómia-elképzelések összehangolására vonatkozóan. Fontosnak tartjuk, hogy mindhárom párt elfogadja a Székely Nemzeti Tanács öt kritériumát, amely Székelyföld Autonómia Statútumára vonatkozik.

Úgy értékeljük, hogy ez a közös nyilatkozat utólagos megerősítése Székelyföld autonómiájára vonatkozó törvénytervezet december 22-i beterjesztésének, hiszen ez a tervezet felel meg a mindhárom párt által elfogadott kritériumoknak.

Ezúton szeretném kifejezni köszönetemet Szili Katalin Miniszterelnöki Megbízottnak, azért a konstruktív, az együttműködést elősegítő közvetítő munkáért, amellyel ezt a konszenzust, hosszú, egyeztető tárgyalások során megteremtette.

Meggyőződésünk, hogy ez a közös nyilatkozat az együttműködés alapja lehet a harmadszor beterjesztett autonómia statútum hazai és nemzetközi fenntartásában, olyan lépések megszervezésében, amelyek a párbeszédet mozdítják elő a romániai magyar nemzeti közösség és a többség között. Székelyföld Autonómia Statútumának harmadik beterjesztése megnyithatja ilyen körülmények között az értelmes közvitát a román törvényhozás fórumán.

 

 

Izsák Balázs

a Székely Nemzeti Tanács elnöke

 

 

   

A székely nemzeti ellenállás két esztendejére emlékezünk

Figyelem! Új ablakban nyílik meg. PDFNyomtatásE-mail

A Székely Nemzeti Tanács és az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács több éves hagyománynak megfelelően, Marosvásárhelyen, Székelyföld fővárosában is megemlékezik a Madéfalvi Veszedelem évfordulójáról. 2018. január 7-én, 18 órai kezdettel, a Kultúrpalota kistermében kerül sor az emlékestre. Arra ösztönözzük Székelyföld lakóit, hogy délelőtt minél nagyobb számban vegyenek részt Madéfalván, a vértanúk emlékművénél szervezett megemlékezésen és az azt követő koszorúzáson, este pedig Marosvásárhelyen emlékezzünk meg a 254 évvel ezelőtt legyilkolt csíki és háromszéki székelyekről.

A 2018-as év sorsfordítónak ígérkezik egész Európa számára. Akárcsak 1764-ben, a történelem sodrásában kell nekünk, székelyeknek, biztos támpontokat találni, hogy jövő nemzedékeink gyarapodva és megerősödve emlékezhessenek a múlt minden tanulságos időszakára, itthon, Székelyföldön.

Szeretettel várunk minden érdeklődőt.

 

 

Marosvásárhely, 2017. december 28.

 

Székely Nemzeti Tanács        Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács

   

Nyílt levél Kulcsár-Terza József Képviselő Úrnak

Figyelem! Új ablakban nyílik meg. PDFNyomtatásE-mail

Tisztelt Képviselő Úr!

 

            A Székely Nemzeti Tanács nevében megköszönöm Önnek, hogy a Székely Nemzeti Tanács által elfogadott, Székelyföld autonómiájára vonatkozó törvénytervezetet a Parlament elé terjesztette. Engedje meg, hogy a nyilvánosság előtt részleteiben elemezzem ennek a lépésnek a fontosságát.

1.      A székely nép a törvénytervezet korábbi, kétszeri elutasítása ellenére sem mond le Székelyföld területi autonómiájáról.

2.      Az ország törvényhozó szerve, a Parlament, egyben a romániai társadalmi párbeszéd legmagasabb szintű fóruma. Ez az egyetlen méltó fórum, ahol a székelység saját jövőjéről párbeszédet folytathat az ország többségi lakosságával.

3.      Székelyföld Autonómia Statútuma, egy olyan törvénytervezet, amely Székelyföld lakóinak teljes és tényleges egyenlőségét biztosítja, mint ilyen hozzájárul a jogállamiság és a demokrácia elmélyítéséhez Romániában. A törvénytervezet beterjesztésével ezt az üzenetet is meg kell kapnia a román közvéleménynek és a román politikai osztálynak: a székely autonómiatörekvések elválaszthatatlanok azoktól a céloktól, amelyeknek minden elkötelezett román demokrata híve.

4.      Székelyföld Autonómia Statútuma az egyetlen olyan törvénytervezet, amely a román társadalom egészének felmutatja a székely székek által őrzött hagyományos értékeket, azt az akaratot, hogy az itt élő közösség ezeket meg kívánja őrizni. Ezen keresztül tettük láthatóvá, hogy a széki központoknak, a székely városoknak vissza akarjuk adni mindazokat a közhatalmi jogosultságokat, amelyek a történelmi hagyomány és a helyi közösség igényei alapján őket megilletik.

 

Tisztelt Képviselő Úr!

A Székely Nemzeti Tanácsban, küldöttekként, együtt szavaztunk arról, hogy parlamenti képviselők, vagy állampolgári kezdeményezés révén harmadszor is a Parlament elé kívánjuk terjeszteni Székelyföld Autonómia Statútumát. 2008. október 25-én, a Bod Péter Megyei Könyvtár Gábor Áron termében, amikor ezt a határozatot elfogadtuk, nem tudtuk azt, hogy éppen Ön lesz az, aki ezt a küldetést teljesíti.

Történelmi pillanat ez a mai. Székelyföld Autonómia Statútumának eddigi nyolc beterjesztőjének (Birtalan Ákos, Kovács Zoltán, Szilágyi Zsolt, Pécsi Ferenc, Toró T. Tibor, Vekov Károly, Becsek-Garda Dezső és Sógor Csaba) névsora kiegészül egy kilencedik névvel, az Ön nevével.

Bízom abban, hogy addig a pillanatig, amíg a román közvélemény és román politikai osztály is ráébred arra, hogy Székelyföld Autonómia Statútumának elfogadása Románia érdeke is, mindig lesznek olyan követei Székelyföldnek, akik támogatják, érvelnek mellette és szavazatukkal megteremtik annak lehetőségét, hogy a tervezet törvényerőre emelkedjen, s ha kell, újra és újra leteszik a román Parlament asztalára a székely nép jogos követelését.

Ennél reménytelibb várakozást Advent idején nem is kívánhattunk volna magunknak.

Áldott Ünnepeket és sikeres, boldog új évet kíván:

 

Izsák Balázs

a Székely Nemzeti Tanács elnöke

Marosvásárhely, 2017. december 22.

   

Királyi örökség . Nyílt levél Carles Puigdemont Úrnak, Katalónia elnökének

Figyelem! Új ablakban nyílik meg. PDFNyomtatásE-mail

Tisztelt Elnök Úr!

 

Megdöbbenéssel és értetlenül állunk a tény előtt, hogy Ön ellen, és számos katalán vezető ellen büntetőeljárást kezdeményezett a spanyol kormány. Hiszen Önök annak az erkölcsi követelménynek feleltek meg, amelyet a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányának bevezetőjében a nemzetközi közösség tagjai így fogalmaztak meg: „az egyénnek kötelességei vannak más egyének és a közösség iránt, amelyhez tartozik, és törekedni köteles az Egyezségokmányban elismert jogok előmozdítására és tiszteletben tartására”.

            Ön és a katalán kormány tagjai tökéletesen megfeleltek annak a kötelességnek, amelyet minden embernek viselnie kell közössége iránt, ezzel szemben Európa számos politikusa megfeledkezik arról, hogy nekik is kötelességeik vannak más egyének, így Önök iránt is, abban az értelemben, hogy nem térhetnek ki az egyezményben rögzített jogok tiszteletben tartása elől.

            Az Egyezségokmány első cikkelyében leszögezi:

„1. Minden népnek joga van az önrendelkezésre. E jog értelmében a népek szabadon határozzák meg politikai rendszerüket és szabadon biztosítják gazdasági, társadalmi és kulturális fejlődésüket.

2. Céljai elérése érdekében minden nép - a kölcsönös előnyök elvén alapuló nemzetközi gazdasági együttműködésből és a nemzetközi jogból eredő kötelezettségeinek tiszteletben tartásával - szabadon rendelkezik természeti kincseivel és erőforrásaival. Semmilyen körülmények között sem fosztható meg valamely nép a létfenntartásához szükséges eszközeitől.

3. Az Egyezségokmányban részes államok, ideértve azokat is, amelyek önkormányzat nélküli, illetőleg gyámsági területek igazgatásáért felelősek, előmozdítják a népek önrendelkezési jogának megvalósítását, s ezt a jogot az Egyesült Nemzetek Alapokmányának rendelkezéseivel összhangban tiszteletben tartják.”

Tisztelt Elnök Úr!

Tanúi vagyunk annak, hogy Európa számos, önálló állammal nem rendelkező népe, nemzeti közössége vagy kisebbsége megpróbál elhatárolódni az Önök törekvésétől. A Stockholm-szindróma ilyen tömeges előfordulására a demokratikus Európában aligha számíthattunk. Megfélemlített, túszként viselkedő közösségek vezetői igyekszenek megnyugtatni a felettük uralkodó, gyakran jogsértő többség hatalmi intézményeit, hogy saját törekvéseik nem azonosak a katalánokéval. Ezzel szemben egyetemes érdeke minden embernek, hogy az ENSZ egyezmény előírásai érvényesüljenek, és a bevezetőben megfogalmazott erkölcsi parancsot kövesse, országától, saját közösségének helyzetétől függetlenül, minden ember.

A katalán nép határozottsága bennünket, székelyeket is bátorít abban a békés, mozgalmi eszközökkel folytatott politikai harcunkban, amelynek a célja Románia alkotmányos keretének átalakítása annak érdekében, hogy Székelyföld népének kollektív akarata, belső önrendelkezése megfelelő regionális kereteket kapjon.

            Néhány nappal az 1956-os magyar forradalom évfordulója után Albert Camus röpiratának sorait olvasom. A magyarok vére című írás Európa közönyét is ostorozza, majd megköszöni a „királyi örökséget”, amelyet a magyar nép ajándékozott Európának: „a szabadságot, amelyet ők nem nyertek el, de egyetlen nap alatt visszaadtak nekünk”

            Albert Camus példáját követve üzenem Önnek és minden katalánnak: köszönjük, hogy a népszavazás napján a szabadságot, amelyet Önök még nem nyertek el, egyetlen nap alatt visszaadták nekünk.

 

 

Izsák Balázs

a Székely Nemzeti Tanács elnöke

 

Marosvásárhely, 2017.11.07.

 

 

 

   

Oldal 1 / 71

SZÉKELY NEMZETI TANÁCS - CONSILIUL NAŢIONAL SECUIESC
SZEKLER NATIONAL COUNCIL

520009 Sepsiszentgyörgy / Sfântu Gheorghe, Konsza Samu utca 21
Tel.: +40 267 318.180, e-mail: office@sznt.ro
2006 - 2010 © Minden jog fenntartva! All rights reserved! Toate drepturile rezervate!

Webhosting:
serverhr.ro