A 2003-as év kronológiája

Figyelem! Új ablakban nyílik meg. PDFNyomtatásE-mail

 
 
 
 
 

2003. március 14.-én Tõkés László kezdeményezésére a Farkas utcai református templomban polgári fórumra kerül sor, ahol a résztvevõk határozatot fogadnak el az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács Kezdeményezõ Testületének (EMNT KT) létrehozásáról, amelynek feladata lesz az RMDSZ csúcsvezetés által fel nem vállalt autonómiaformák hatékony képviselete.

Sajtószemle

 

2003. április 25.-én a Székelyudvarhelyen megalakul az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács Kezdeményezõ Testülete, amely az RMDSZ programjában is szereplõ autonómia-formák megvalósítását tûzi ki célul. A Tõkés László püspök és Fejes Anzelm premontrei fõapát elnökletével megalakult testületnek 31 tagja volt, köztük parlamenti és önkormányzati képviselõk, polgármesterek, RMDSZ - tisztségviselõk, vállalkozók, civiltársadalmi szervezetek vezetõi. Az alakuló ülésen az EMNT KT elfogadja saját mûködési rendjét, megválasztja öttagú ügyvivõ testületét.

Sajtószemle

 

2003. április 26.-án a Székelyudvarhelyen tartott fórumon a résztvevõk közfelkiáltással fogadták el a fórum határozatait: Tõkés Lászlót az erdélyi magyar közösség tiszteletbeli elnökének nyilvánították, jóváhagyták a KT összetételét, tiltakoztak az egyházi ingatlanok visszaszolgáltatásának késlekedése valamint az önkormányzatiság elvének megsértése ellen Székelyudvarhelyen.

Sajtószemle

 

2003. április 28.-tól az RMDSZ vezetése és a román politikusok különbözõ fórumokon ítéli el a kezdeményezést.

Sajtószemle

 

2003. május 14.-én Bukarestben a parlamentben tartott sajtótájékoztatón Tõkés László, Toró T. Tibor és Szilágyi Zsolt tájékoztatta a román újságírókat a székelyudvarhelyi fórumról és az EMNT KT célkitûzéseirõl.

Sajtószemle

 

2003. május 31.-én Sepsiszentgyörgyön tartott fórumon a résztvevõk elfogadják a közösségi önkormányzáshoz vezetõ út szakaszairól, a Székelyföld területi autonómiájának szükségességérõl, a státustörvény védelmérõl szóló és a kommunizmus áldozatainak emléknapjáról szóló dokumentumokat.

Sajtószemle

 

2003. július 8.-án Gyergyócsomafalván megalakul az EMNT KT székelyföldi tagjainak részvételével, önálló testületként, a Székely Nemzeti Tanács Kezdeményezõ Testülete, azzal a céllal, hogy Székelyföld autonómiaigényének közképviseletére, illetve megvalósítására létrehozza a Székely Nemzeti Tanácsot. A kezdeményezõ testület tagjai nyilatkozatban üdvözlik az Európa Tanács Parlamenti Közgyûlésének 1334/2003-as számú, Andreas Gross jelentése alapján elfogadott határozatát.

Sajtószemle

 

2003. július 12-21. között zajlott a „Quo vadis Székelyföld” fórumsorozat Székelyföld jövõjérõl székelyföldi városokban, szervezõi az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács kezdeményezõ testületének tagjai.

Sajtószemle

 

2003. július 13-14. az EMNT KT Szovátán tartott munkaülésén kinyilvánította a Székely Nemzeti Tanács Kezdeményezõ Testületének fontosságát Székelyföld területi autonómiájának kivívása szempontjából.

Sajtószemle

 

2003. július 20.-án az EMNT KT Tusnádfürdõn tartott ülése üdvözölte a Székely Nemzeti Tanács Kezdeményezõ Testületének megalakulását, elfogadta az EMNT KT és SZNT KT közötti feladatmegosztást.

Sajtószemle

 

2003. augusztus 5.-én a SZNT KT Sepsiszentgyörgyön tanácskozott az Székely Nemzeti Tanács létrehozásának munkatervérõl.

Sajtószemle

 

2003. augusztus 12.–én a Székely Nemzeti Tanács Kezdeményezõ Testülete nyílt levélben kérte a magyar kormánytól és parlamenttõl a kettõs állampolgárság ügyének a támogatását.

Sajtószemle

 

2003. augusztus 30.-án az EMNT KT ügyvezetõ testülete Szatmárnémetiben tartott tanácskozásán szorgalmazza az erdélyi magyarságot érintõ támogatások elosztási rendszerének megváltoztatását és az EMNT képviselõinek a MÁÉRT-re történõ meghívását.

Sajtószemle

 

2003. szeptember 6.-án a Székely Nemzeti Tanács Kezdeményezõ Testülete Marosvásárhelyen tartotta ülését.

Sajtószemle

 

2003. szeptember 18.-án Gyergyószentmiklóson ülésezett a települési székely tanácsok és a Gyergyó Széki Székely Tanács megalakítását elõkészítõ testület.

Sajtószemle

 

2003. szeptember 19.-én az EMNT KT Szilágysomlyón tartott fórumot.

Sajtószemle

 

2003. szeptember 26. és 29.-én dr. Csapó József a SZNT KT szóvivõje Gyergyószentmiklóson és Sepsiszentgyörgyön tartott elõadást Székelyföld autonómiájáról.

Sajtószemle

 

2003. szeptember 27.-én a SZNT KT székelykeresztúri tanácskozása véglegesítette az október 12-re tervezett települési székely tanácsok megalakításának menetrendjét.

Sajtószemle

 

2003. október 9. a román hatóságok megfélemlítési akciót kezdenek a szervezõk ellen: a rendõrség zaklatja a Székely Nemzeti Tanács Kezdeményezõ Testületének tagjait és aktivistáit, bekísérik és több órán át fogva tartják õket, a plakátokat elkobozzák tõlük. Ilyen zaklatást kell elszenvednie Fodor Imrének, aki abban az idõben Marosvásárhely alpolgármestere volt, Tõkés András és Andrássy Árpád megyei önkormányzati képviselõknek, Márton Lajosnak és Madaras Szilárdnak. Maros megye fõügyésze tizenöt év börtönnel fenyegeti meg a Székely Nemzeti Tanács tagjait, anélkül, hogy tevékenységüket ismerné.

Sajtószemle

 

2003. október 12.-én a közvetlen demokrácia elvei alapján meghirdetett állampolgári közgyûléseken létrejönnek a települési székely tanácsok.

Sajtószemle

 

2003. október 18.-án Gyergyócsomafalván tartotta ülését a SZNT KT.

Sajtószemle

 

2003. október 19.-én a települési székely tanácsok – Csíkszék kivételével létrehozzák a széki tanácsokat. Csíkszék Székely Tanácsa 2008 februárjában alakul meg.

Sajtószemle

 

2003. október 26.-án Sepsiszentgyörgyön, a Megyei Könyvtár Gábor Áron termében megalakul a Székely Nemzeti Tanács. Elnökké egyhangúlag Dr. Csapó Józsefet választják. Alakulásakor meghirdetett célja, hogy a Székelyföld autonómiáját a jog és a demokrácia eszközével vívja ki, alkalmazva a nemzetközi jog kínálta lehetõségeket.

Sajtószemle

 

2003. október 27.-én Dr. Csapó József, a Székely Nemzeti Tanács frissen megválasztott elnöke levélben tájékoztatja Mádl Ferenc magyar köztársasági elnököt a SZNT megalakulásáról.

Sajtószemle

 

2003. október 29.-én a román parlament felsõházának jogi bizottságában Antonie Iorgovan kormánypárti szenátor, Románia alkotmánya elleni támadásnak nevezi a Székely Nemzeti Tanács megalakulását, kérve, hogy a testület forduljon az ország legfõbb ügyészéhez "a Székely Nemzeti Tanács akcióival kapcsolatban". A szenátus ülésén megjelent Ilie Botos, Románia legfõbb ügyésze, s biztosította a testület tagjait, hogy az általa vezetett intézmény az ügyben "már teljesíti kötelességét" - közölte a román közszolgálati rádió. Gabriel Oprea közigazgatásért felelõs miniszter nyilatkozata szerint "A Székely Nemzeti Tanács kezdeményezõi az igazságszolgáltatás elõtt felelnek, ha a szervezet alapszabályzata vagy hatásköre nincs összhangban a törvényekkel” - majd hozzátette: "A Székelyföldi Régió létrehozását támogató személyeknek egyszer s mindenkorra meg kell érteniük, hogy Románia egységes és oszthatatlan nemzetállam".

Sajtószemle

 

2003. november 13.-án a Székely Nemzeti Tanács Állandó Bizottságának sepsiszentgyörgyi ülésén döntöttek a Székelyföld-statútumtervezet véglegesítésének menetrendjérõl és annak közvitára bocsátott román nyelvû változatának megjelentetésérõl.

Sajtószemle

 

2003. november 19.-én az EMNT KT új autonómia tervezetet mutatott be a Kolozsváron tartott sajtótájékoztatóján.

Sajtószemle

 

2003. december 3.-án a SZNT ÁB Marosvásárhelyen tartott munkaülést.

Sajtószemle

 

2003. december 6.-án megalakult a maros megyei Magyar Nemzeti Tanács.

Sajtószemle

 

2003. december 10.-én, miután az SZNT Állandó Bizottsága a román és a magyar parlamenti pártok frakcióvezetõitõl személyes találkozót kért, hogy tájékoztassa õket a Székely Nemzeti Tanács célkitûzéseirõl, Ioan Solcanu, a kormányzó Szociáldemokrata Párt szenátusi frakcióvezetõje fogadta a Székely Nemzeti Tanács küldöttségét. A megbeszélésen Csapó József elnök részletesen ismertette a Székely Nemzeti Tanács felépítését, célkitûzéseit, átadta a tanács dokumentumainak és az autonómia-statútum tervezetének román nyelvû fordítását. Ioan Solcanu újságíróknak kijelentette: elfogadhatatlannak tartja a székelyföldi autonómia tervét.

Sajtószemle

 

2003. december 13. Kolozsváron megalakul az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács, élén Tõkés László püspökkel. A 373 küldött - a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) részérõl 156-an érkeztek – elfogadja házszabályát és megválasztja az Állandó Bizottságot. Alelnökök: Szász Jenõ, Sántha Imre, Borsos Géza, Fodor Imre, Boros Zoltán, Toró T. Tibor, Szilágyi Zsolt és Pécsi Ferenc. Jegyzõk: Árus Zsolt, Izsák Balázs, György Attila, Tulit Attila, Borbély Zsolt Attila, Mátis Jenõ, Szabó László és Hantz Péter.

Sajtószemle

 

2003. december 16.-án dr. Csabó József SZNT elnököt ill. Bán István és Ferencz Csaba alelnököket Bukarestben fogadta az RMDSZ szenátusi és képviselõházi frakció elnökei.

Sajtószemle

 

2003. december 29.- én Sepsiszentgyörgyön tartott év végi sajtótájékoztatót tartott az SZNT.

Sajtószemle

SZÉKELY NEMZETI TANÁCS - CONSILIUL NAŢIONAL SECUIESC
SZEKLER NATIONAL COUNCIL

520009 Sepsiszentgyörgy / Sfântu Gheorghe, Konsza Samu utca 21
Tel.: +40 267 318.180, e-mail: office@sznt.ro
2006 - 2010 © Minden jog fenntartva! All rights reserved! Toate drepturile rezervate!

Webhosting:
serverhr.ro