Ünnepi beszéd Csaba királyfi nyárádszeredai szobrának avatásán

Figyelem! Új ablakban nyílik meg. PDFNyomtatásE-mail

Tisztelt Házelnök Úr, kedves ünneplő nyárádszeredaiak!1

Hét  évvel ezelőtt a Székely Nemzeti Tanácsot azért hoztuk létre, hogy megteremtsük Székelyföld területi autonómiáját. Ennek a közösségi akaratnak van egy valós alapja: a székelyek megőrizték önazonosságukat és többségüket őseik szülőföldjén, a Székelyföldön. Nyárádszereda, ez régi székely város is megőrizte hagyományait és Trianon sem tette románná! Nyárádszereda népe is autonómiát akar, ezt mutatja a közös akarat, amely szobrot állít Csaba királyfinak, de ezt mutatja a helyi tanács épületén lengő aranysávos kék zászló, Székelyföld zászlaja, amely nemcsak a székely közösségi összetartozás jelképe, hanem az autonómiatörekvésé is.

A világ bármelyik népének, minden olyan közösségének, amely értékeket őriz, szüksége van a legendákra.  És nem azért, mert – mint sokan hiszik – valami lelki, szellemi kiskorúság arra készteti őket, hogy a mesék világába meneküljenek a kilátástalan valóság elől, hanem épp ellenkezőleg. A népek, így a székelyek kollektív bölcsessége is épp a magasrendű erkölcsi érzék sugallatára emeli a legnagyobb közösségi értékeket a valóság fölé. A valóság fölé, amelyet naponta beszennyez az emberi gyarlóság, a valóság fölé, amely naponta szembesül a romlással, a múlandósággal, és amely fölé romolhatatlan, örökkévalóságnak szánt kincseit elhelyezi a többre és jobbra vágyó, a többre és jobbra méltó közösség. Így és ezért emelkedett Csaba királyfi valamikor régen égi magasságba, és ezért teljesedhet be a székelyek álma, hogy egy napon visszatér az ő népéhez, hogy hadait győzelemre vezesse.  

Nem a szónoki pátosz ragad - kedves nyárádszeredaiak – túlzó fordulatokra. Nagyon is gyakorlatias megfontolások indítottak el bennem ezeket a gondolatokat. November 19-én Budapesten a Magyar Országházban tartja soros ülését a Székely Nemzeti Tanács. Határozatokat fogadunk el, és megerősítjük a Szent Korona előtt a fogadalmunkat, amelyet 2003 októberében tettünk az autonómiára.

Szívesen és gyakran idézem Weöress Sándor bibliai tárgyú versét, amelynek két sora épp az emberi gyarlóságnak és a romlandóságnak alárendelt valóságot állítja szembe hit és erkölcs égi magasával: „Ott fönn mindent beborít a halál, ébren csak a hűség csillaga áll, hűs csillagod, állandóság.”

Az autonómiára tett fogadalmunk szövege, maga a fogadalom ténye, nem éppen a hűségről szól? Annak szószerinti megismétlése, megerősítése nem éppen az állandóságról?

Ha azt mondom, akár újra és újra, hogy hűség és  állandóság csillaga vezet bennünket, akkor arra gondolok, tudták az őseink miért az égi ösvényen várják vissza Csaba királyfit. Akik lovasokként akár végtelen pusztákon tudtak a csillagok után tájékozódni, az erkölcsi értékek égboltján is eligazodtak s felismerték Csaba királyfi patkónyomán a legfényesebb csillagokat: a hűséget és az állandóságot.

Ezek a csillagok vezették a szeredaikat, amikor úgy döntöttek, hogy szobrot állítanak Csaba királyfinak, ez vezetett bennünket, amikor bebocsátást kértünk az magyar országgyűlésbe, de hűség és állandóság páros állócsillaga vezette Kövér Lászlót, az országgyűlés elnökét, amikor – első kopogtatásra – szélesre tárta előttünk a Magyar Országház kapuját.

De a hűség jegyében hozta meg döntéseit Marosszék Székely Tanácsa a tegnapelőtt a budapesti gyűlésre készülődve, a hűség jegyében döntött úgy, hogy a marosvásárhelyi Székely Nagygyűlés 1941. január 19-én meghozott határozatát épp a történelmi folytonosságról szóló határozatba beépítve megerősíti. „Ha mi magunkat székelyeknek mondjuk – vagy valaki csak így emleget minket – ezzel csak arra az erkölcsi, nemzeti és népi jelentésre teszünk külön hangsúlyt, amelyet nekünk ez a szent név jelent: Magyar.”

Székely-magyar testvéreim, kedves barátaim, hinni kell a legendákban, mert azokat nem ok nélkül hagyták ránk az eleink. A célt, amiért küzdünk, el fogjuk érni egy napon. Akik hisznek abban, hogy Csaba királyfi valóban visszatér közénk, és akiket a hűség és állandóság páros csillaga vezet, fel fogják ismerni azt a napot.     


Nyárádszereda 2010. november 13.

IZSÁK BALÁZS


___________________________________________
1 Elhangzott 2010 november 13-án Nyárádszeredában Csaba királyfi szobrának avatásán

SZÉKELY NEMZETI TANÁCS - CONSILIUL NAŢIONAL SECUIESC
SZEKLER NATIONAL COUNCIL

520009 Sepsiszentgyörgy / Sfântu Gheorghe, Konsza Samu utca 21
Tel.: +40 267 318.180, e-mail: office@sznt.ro
2006 - 2010 © Minden jog fenntartva! All rights reserved! Toate drepturile rezervate!

Webhosting:
serverhr.ro