Gábor Áron-díj

Figyelem! Új ablakban nyílik meg. PDFNyomtatásE-mail

Gábor Áron-díjHATÁROZAT

a Székely Nemzeti Tanács által adományozható díjak és kitüntetésekre vonatkozóan.

 

 

A Székely Nemzeti Tanács legfőbb törekvése Székelyföld területi autonómiájának megvalósítása.

Tudatában vagyunk annak, hogy ezen célkitűzés csak a Székely Nép egységes, hitben gyökerező akarata és cselekvő részvétele által valósítható meg.

Az autonómia kiharcolásához minden egyén, szervezet, intézmény, csoportosulás, hozzájárulhat azzal, hogy segíti népünk önbizalmának, őseinktől ránk hagyott keresztény erkölcsi értékrendünk helyreállítását, erősíti az autonómia megvalósíthatóságába vetett hitet, segíti a közösségi akarat erősödését, annak kinyilvánítását és cselekvően részt vesz a megvalósítás folyamatában.

A Székely Nemzeti Tanács, a fentiek figyelembe vételével, a Házszabály 43. cikkely, (c) bekezdése alapján elhatározza:

HATÁROZAT

Az Székelyföld területi autonómiájának megvalósításáért kifejtett áldozatos munka elismerésére, a Székely Nemzeti Tanács „Gábor Áron” Díjat alapít.

 

 1. A díj évente kerül kiosztásra, lehetőleg az SzNT ülése alkalmával.
 2. A díjat az Állandó Bizottság ítéli oda.
 3. Javaslatot tehet a Díj adományozására, az SzNT elnöke, az Állandó Bizottság, a széki, illetve települési székely tanácsok és a szakbizottságok bármelyike.
 4. A „Gábor Áron” Díj odaítélhető, olyan, bel- vagy külföldön élő egyéniség, csoportosulás, szervezet vagy intézmény számára, aki (amely) kiemelkedő érdemeket szerzett a Székely Nép önrendelkezése, Székelyföld autonómiájáért folyó küzdelemben.
 5. Egy évben négy Díj adható ki, az alábbiak szerint:
 6. a. Székelyföldön élő személyiség

  b. A Kárpátmedencében élő személyiség

  c. A Kárpátmedencén kívül élő személyiség.

  d. Szervezet, intézmény, csoportosulás.

 7. Nem díjazhatók: az SzNT elnöke, és az ÁB tagjai.
 8. A „Gábor Áron” Díj kitüntetettjei tagjává válnak a Székely Nemzeti Tanács Tanácsadói Testületének.

 

 

Sepsiszentgyörgy 2008. február 23.

SZÉKELY NEMZETI TANÁCS - CONSILIUL NAŢIONAL SECUIESC
SZEKLER NATIONAL COUNCIL

520009 Sepsiszentgyörgy / Sfântu Gheorghe, Konsza Samu utca 21
Tel.: +40 267 318.180, e-mail: office@sznt.ro
2006 - 2010 © Minden jog fenntartva! All rights reserved! Toate drepturile rezervate!

Webhosting:
serverhr.ro