Értékek, elvek, célok mellett a Székely Nemzeti Tanács

Figyelem! Új ablakban nyílik meg. PDFNyomtatásE-mail

Izsák Balázs


Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves Barátaim! 1

Az erdélyi magyar közélet fordulóponthoz érkezett 2008-ban. A választópolgárok két bejegyzett, magyar politikai szervezet jelöltjei közül választhatnak a helyhatósági választásokon. Vannak azonban olyan értékek, amelyekhez minden erdélyi magyar ragaszkodik, és ezek korfordító változásokat is túlélnek. Ilyen értéknek tekinthető az a hűség, amellyel az erdélyi magyarság hagyományaihoz, nemzeti önazonosságához ragaszkodott, és ragaszkodik, és amely egy országhatáron átívelő szolidaritás jegyében a nemzet részeként a legmostohább időkben is megtartotta. Ilyen értéknek tekinthető ragaszkodása a szabadsághoz, és eltökélt szándéka, hogy szabadságának intézményes garanciájaként megteremti az autonómiának azt a formáját, amely vidékenként változó élethelyzetének leginkább megfelel. Itt a Székelyföldön ez a területi autonómiát jelenti.
Székelyudvarhelyen hangzott el két évvel ezelőtt a kettős jelmondat:
Szabadságot a székely népnek! Autonómiát a Székelyföldnek!

Ebben a kettős jelmondatban megfogalmazott cél ad különösen nagy jelentőséget a mostani helyhatósági választásoknak. A megteremtendő autonómia szemszögéből nem mindegy, hogy milyen önkormányzatai lesznek Székelyföldnek. Köztudott, hogy a Székely Nemzeti Tanács nem vesz részt a választásokon, nem állít jelölteket, nem áll egyik vagy másik jelölt vagy párt mellé. Vannak, akik ezt tévesen úgy értelmezik, hogy a Székely Nemzeti Tanács közömbös az iránt, milyen gondolkodású közszereplőkre bízzák a választók a jövőt. Vannak, akik úgy gondolják, hogy nekünk az egyenlő távolságtartás jegyében egyformán kell támogatnunk minden magyar jelöltet. Nos nem így van. Nem támogathatjuk egyformán az autonómia elkötelezettjeit és akadályozóit! 2004-ben a Székely Nemzeti Tanács Székelyföld polgármestereihez fordult és arra kérte őket, hogy írják ki a hivatalos népszavazást, akarják-e a gondjaikra bízott települések polgárai Székelyföld autonómiáját. Az eredmény lehangoló volt. A települési tanácsok többsége elutasította, vagy válasz nélkül hagyta a kezdeményezést, volt, aki felső hatalmaktól kért tanácsot, hogy mit tegyen, és csak a fontos helyekről jött utasítás után adta meg a nemleges választ.

Ennek nem szabad a jövőben megismétlődnie!

A Székely Nemzeti Tanács ez év február 23.-án tartott ülésén a népszavazást értékelő határozatában kimondta:

A székelyföldi önkormányzatoknak egy olyan erős és összefüggő intézményrendszert kell alkotniuk, amely
- egyhangúan elkötelezettje Székelyföld autonómiájának
- támogatja a Székely Nemzeti Tanácsnak Románia parlamentje elé terjesztett törvénytervezetét Székelyföld autonómiájára vonatkozóan
- vállalja a hivatalos, helyi népszavazások kiírását, és azok meghiúsítása esetén a jogorvoslati eljárást egészen az Emberi Jogok Európai Bíróságáig.
- vállalja a székely jelképek következetes használatát
- vállalja, hogy a székelyföldi önkormányzatok minden összehangolt lépését, önszerveződésük minden formáját, Székelyföld autonómiájának rendeli alá.

Az elmondottakból egyértelműen kiderül, hogy a Székely Nemzeti Tanács nem személyek és pártok, hanem értékek, elvek és célok mellett áll a kampányban, és minden választás előtt, ma és a jövőben. Olyan értékek, elvek, célok, amelyek nélkül a székelység jövője, megmaradása a szülőföldjén nem képzelhető el. Tehetők-e ezek politikai alkuk tárgyává? Alárendelhetők-e alkalmi taktikáknak, koalíciós számításoknak? A válasz nyilván: nem! Egy szabadságra vágyó közösség olyan emberekből áll, akik tudatában vannak emberi méltóságuknak, alapvető jogaiknak és természetes, hogy nem választanak vezetőül olyan embereket, akik mérlegelik: taktikus-e kimondani az igazat, vagy másoktól várják a tanácsot, mit tegyenek azok érdekében, akik őket megválasztották. Nem lehet a szabadságért olyan emberek vezetése alatt küzdeni, akik ők maguk, sem lelkükben, sem gondolataikban, sem emberi-erkölcsi tartásukban nem szabadok.

Ki lenne az, aki eme feltételeknek inkább megfelel? A döntés a választóké. És mostantól kezdve övék a választás szabadsága is. Nyilván, amikor szabadságról beszélünk, ezen nem a korlátok nélküli mozgás lehetőségét értjük. Az értelmes emberi élet foglalata, az emberhez egyedül méltó szabadság, épp a döntés szabadsága és a vele járó felelősség vállalása. Ezeket a döntéseket épp azoknak az értékeknek a védelmében kell meghoznunk, amelyek korfordító változásokat is túlélnek, és amelyek egy nép életében a közösségi önazonosság megtartói.

Sikert kívánok az önkormányzati választások minden olyan jelöltjének, aki elkötelezettje a szabadság és a demokrácia intézményeinek, a magyarság ügyének. Ez itt a Székelyföldön a kettős jelmondatban megfogalmazott, de tartalmában egyetlen célt jelenti:
Szabadságot a székely népnek! Autonómiát a Székelyföldnek!

Székelyudvarhely 2008. május 02.1 Elhangzott Székelyudvarhelyen, a Magyar Polgári Párt kampánynyitó gyűlésén. 2008. május 02-án.

SZÉKELY NEMZETI TANÁCS - CONSILIUL NAŢIONAL SECUIESC
SZEKLER NATIONAL COUNCIL

520009 Sepsiszentgyörgy / Sfântu Gheorghe, Konsza Samu utca 21
Tel.: +40 267 318.180, e-mail: office@sznt.ro
2006 - 2010 © Minden jog fenntartva! All rights reserved! Toate drepturile rezervate!

Webhosting:
serverhr.ro