Struktúra

Orbaiszék küldöttei (2013)

Figyelem! Új ablakban nyílik meg. PDFNyomtatásE-mail

  1. Gazda József               az Állandó Bizottság tagja
  2. Ferencz Botond           Széki elnök
  3. Dr. Fülöp Csaba            (Kovászna)
  4.Tökbandi Barna             (Kovászna)
  5. Makó Csaba                 (Kovászna)
  6. Gödri Márta                 (Kovászna)
  7.   Kosztándi Árpád         (Csomakőrös)
  8. Damó Gyula                (Kisborosnyó)
  9. Veress  Kálmán            (Cófalva)
10.  Nagy Sándor              (NagyBorosnyó)
11. Bartha Árpád              (Lécfalva)
12.Szabó Attila                 (Páké)
13.Kiss Attila                    (Barátos)
14. Paizs Attila                  (Szörcse)
15.Fejér  Levente             (Zabola)
16. Tusa Zoltán                (Székelytamásfalva)
17. Balogh  Károly             (Székelytamásfalva)
18. Zsidó Géza                 (Páva)
19.  Damó Csaba              (Zágon)
 

Kézdiszék küldöttei (2013)

Figyelem! Új ablakban nyílik meg. PDFNyomtatásE-mail

1. Biró Levente                 Kézdivásárhely         széki alelnök
2. Mészáros Ágoston          Kézdivásárhely        
3. Lukács Lóránt                Nyújtód                 
4. Fekete Miklós                Kézdivásárhely         széki elnök
5.                                    Kézdivásárhely        
6. Kónya Zita                    Kézdivásárhely
7. Szima Csaba                  Kézdivásárhely
8. Bakk-Dávid László           Kézdivásárhely
9. Boldizsár Béla                Bélafalva
10. Mike Dénes                Kézdiszentlélek
11. Mészáros Gábor           Kiskászon
12. Fülöp Erika                 Kézdiszárazpatak
13. Varga Miklós               Kézdikõvár
14. Bokor Béla                 Torja
15. Niczuly Ödön              Csernáton
16. Gajdó Barna               Csernáton
17. Fejér Éva                   Hatolyka
18. Kádár Zsolt                Hilib
19. Kovács Imre              Ozsdola
20. Szekrény László          Ozsdola
21. Szabó Ottó                Sárfalva
22. Kovács Zsigmond        Szászfalu
23.Tamás László               Gelence
 

Sepsiszék küldöttei (2013)

Figyelem! Új ablakban nyílik meg. PDFNyomtatásE-mail

1.      Csinta Samu, Sepsiszentgyörgy

2.      Pethő István, Sepsiszentgyörgy

3.      Kulcsár Terza József György, Sepsiszentgyörgy

4.      Bordás Attila, Sepsiszentgyörgy

5.      Tulit Attila, Sepsiszentgyörgy

6.      Bagoly György, Sepsiszentgyörgy

7.      Nemes Tibor, Sepsiszentgyörgy

8.      Fazakas Tibor, Sepsiszentgyörgy

9.      Ferencz Csaba, Sepsiszentgyörgy

10.  Gazda Zoltán, Sepsiszentgyörgy

11.  Incze Zsolt, Sepsiszentgyörgy

12.  Bálint József, Sepsiszentgyörgy

13.  Kovács István, Sepsiszentgyörgy

14.  Pildner József, Sepsiszentgyörgy

15.  Szabó Zoltán Ferenc, Sepsiszentgyörgy

16.  Szabó Sándor, Sepsiszentgyörgy

17.  Újfalvi István, Sepsiszentgyörgy

18.  Váncsa Albert, Sepsiszentgyörgy

19.  Balla Barna, Málnás

20.  Benedek Barna, Málnásfürdő

21.  Kádár István, Illyefalva

22.  Deák Botond, Réty

23.  Gödri Miklós, Kálnok

24.  Bedő Zsolt, Sepsikőröspatak

25.  Módfi Káréh Sándor, Egerpatak

26.  Rápolti István, Szotyor

27.  Veres Ferenc, Kilyén

28.  Tóth Kálmán, Árkos

29.  Sánta Imre, Bikfalva

30.  Varga Vilmos, Sepsibodok

31.  Csákány Attila, Bita

32.  Nyárádi Árpád, Kökös

33.  Lepedus Béla, Mikóújfalu

34.  Ráduly István, Uzon

35.  Bölöni Sándor, Uzon

36.  László Zsolt, Dálnok

 

 

Pót küldöttek Sepsiszentgyörgyről:

Erős Péter

Krecht Gyöngyvér

Váncsa Árpád

Pálffy Béla

Nagy B. Viktor

Godra Attila

Szotyori Nagy Áron

Nagy Tamás

   

Udvarhelyszék küldöttei (2013.)

Figyelem! Új ablakban nyílik meg. PDFNyomtatásE-mail

Albert Mátyás            (a Székely Nemzeti Tanács jegyzõje)    Farkaslaka
Bakó Irén                  Székelyudvarhely
Benedek László          Kápolnás
Biró Edith                  Székelyudvarhely
Boldizsár Gáspár          Malomfalva
Botog Nistor              Fenyéd
Dr.Balázs Melinda         Székelykeresztúr
Dr.Farkas Csaba          (a Székely Nemzeti Tanács alelnöke)    Székelykeresztúr
Egyed József             Lövéte
Gábos Mózes             Székelyudvarhely
Gagyi Dénes              Székelykeresztúr
Gagyi József              Székelyudvarhely
Gagyi Katalin             Székelykeresztúr
Gergely Ernõ             Szentlélek
Gergely Tibor            Székelyudvarhely.
Györfi Ferenc            Parajd
Hadnagy Géza           Farkaslaka
Incze Béla                (a Székely Nemzeti Tanács jegyzõje)    Székelyudvarhely
Jakab Attila               Homoródszentmárton
Kovács Jenõ              Lengyelfalva
Krall Zsigmond           Felsõsófalva
Lázár László               Lövéte
Lõrincz Domokos        Korond
Lõrincz László            Szentegyháza
Márton Lajos             Farkaslaka
Masznyik Gyula Mihály Parajd
Nagy István              Zetelaka
Nagy Károly              Alsósófalva
Nagy Mihály              Csekefalva
Nagy Pál                  Székelyudvarhely
Nagy Zoltán             Etéd
Pál János                 Felsõboldogfalva
Páll László                Székelyudvarhely
Péter Éva                Székelyudvarhely
Péter Péter             Székelyudvarhely
Sebõk Mihály            Szentegyháza
Simma Dénes           Zetelaka
Szász Jenõ              (a Székely Nemzeti Tanács alelnöke)    Székelyudvarhely
Székely Zsolt János   Máréfalva
Szõcs Tibor             Szentegyháza
Tamás István           Szentegyháza
Tarcsafalvi Dezsõ      Fenyéd
Thamó Csaba          (udvarhelyszéki elnök)    Székelyudvarhely
Tókos Szabolcs        Székelyudvarhely
Varga Rozália           Máréfalva
Waum Péter           Székelyudvarhely
Zoltáni Csaba          Székelyderzserzs
Pál Vilmos               Kõrispatak
Sándor Imre           Zetelaka
Forrai Tibor            Homoródszentpál
Ráduly László          Recsenyéd
Boér Ibolya           Homoródalmás
 

Marosszék küldöttei 2010 november 19 után

Figyelem! Új ablakban nyílik meg. PDFNyomtatásE-mail

Fazakas Attila (Szováta)
Engi Albert (Szováta)
Kelemen János (Szováta)
László Szabolcs (Szováta)
György Károly  (Sóvárad)
Biró Gáspár (Sóvárad)
Madaras Adalbert (Kibéd)
Gálfi Bernád (Kibéd)
Demeter Ferenc (Szolokma)
Nagy Miklós (Székelyabod)
Berei B. András (Bözöd)
Szabó Francisc (Erdõszentgyörgy)
Borbely Stefan (Erdõszentgyörgy)
Nagy Zoltán (Erdõszentgyörgy)
Tamás István (Cséje)
Csonta Ferencz István (Csokfalva)
Nemes József (Szentistván)
Muska Árpád (Atosfalva)
Péter Ödön (Makfalva)
Vass Imre (Makfalva)
László Árpád (Gyulakuta)
Varga Károly (Gyulakuta)
Mitra László (Havadtõ)
Takács János (Rava)
Varga Sándor (Kelementelke)
Császár József Zsolt (Bordos)
Fülöp Irén (Csöb)
Máté János (Balavásár)
Sagyebó István (Kiskend)
Koncz Mihály (Nagykend)
Orbán Mihály (Szentdemeter)
Csiki Sándor (Nyárádszereda)
Biró István (Nyárádszereda)
Butyurka Péter (Nyárádszereda)
Nagy Keresztesi Jenõ (Nyárádszentanna)
Biró József Attila (Nyárádandrásfalva)
Farkas Károly (Demeterfalva)
Vincze Attila (Székelytompa)
Gálfalvi Tibor (Székelysárd)
Kátai Csaba (Székelymoson)
Kolozsvári István (Székelybõ)
Toldi Gyöngyike (Jedd)
László György (Maroskeresztúr)
Porkoláb Zoltán (Maroskeresztúr)
Kovaci Zoltán (Maroskeresztúr)
Csegzi Albert (Székelykakasd)
Selyem Levente (Mezõpanit)
Selyem Ibolya (Mezõpanit)
Vég Lakatos Sándor (Mezõpanit)
Izsák Balázs (Marosvásárhely)
Fodor Imre (Marosvásárhely)
Andrássy Árpád (Marosvásárhely)
Bod Aladár (Marosvásárhely)
Kiss István (Marosvásárhely)
Kelemen Ferenc (Marosvásárhely)
Tõkés András (Marosvásárhely)
Berekméri Sándor (Marosvásárhely)
Osváth Attila (Marosvásárhely)
Szekeres V Filep Erzsébet (Marosvásárhely)
Horváth Kovács Ádám (Marosvásárhely)
Gaál Márton (Marosvásárhely)
Kerekes Ibolya (Marosvásárhely)
Molnár György (Marosvásárhely)
Kiss Irma (Marosvásárhely)
Gáspár Sándor (Marosvásárhely)
Jeremiás László (Marosvásárhely)
Szabó Nándor (Marosvásárhely)
Máthé Ladislau (Marosvásárhely)
Márton János (Marosvásárhely)
Kerekes Péter Pál (Marosvásárhely)
Nagy Éva (Marosvásárhely)
Kisgyörgy Levente (Marosvásárhely)
Ölvedi Zsolt (Marosvásárhely)
Forgács Violeta (Marosvásárhely)
Zilahi György (Marosvásárhely)
Lõrinczi Lajos (Marosvásárhely)
Fejér Andor (Backamadaras)
Márton Lajos (Búzaháza)
Varga Sándor (Nyárádszentmárton)
Fekete Réka (Csikfalva)
Sárosi Ferenc (Ehed)
V. Filep Csaba (Gernyeszeg)
Biró Sándor Zsolt (Kisfülpös)
Kilyén Szilárd (Meggyesfalva)
Lukácsi Szilamér (Mezõbánd)
Balázs Sándor (Szentgerice)
Gálfi Gyula (Mezõcsávás)
Miholcsa József (Marossárpatak)
Szarka János (Nyárádgálfalva)
Csiki István (Nyárádgálfalva)
Gál Attila (Szentháromság)
Márton Zoltán (Szentistván)
Szabadi Béla (Nyárádmagyarós)
Gagyi József (Marosszentgyörgy)
Mester János (Marosszentgyörgy)
   

Oldal 1 / 3

SZÉKELY NEMZETI TANÁCS - CONSILIUL NAŢIONAL SECUIESC
SZEKLER NATIONAL COUNCIL

520009 Sepsiszentgyörgy / Sfântu Gheorghe, Konsza Samu utca 21
Tel.: +40 267 318.180, e-mail: office@sznt.ro
2006 - 2010 © Minden jog fenntartva! All rights reserved! Toate drepturile rezervate!

Webhosting:
serverhr.ro