Nemzetközi dokumentumok

Együttmûködési megállapodás

Figyelem! Új ablakban nyílik meg. PDFNyomtatásE-mail

 

Amely létrejött a Székely Nemzeti Tanács (520009 Sepsiszentgyörgy, Konsza Samu utca 21. szám, képviselője Izsák Balázs elnök) és a Bukovinai Székelyek Országos Szövetsége (7150 Bonyhád, Dózsa György utca 29; képviselője: Csibi Krisztina elnök) között.

A bukovinai székelység a kétszázötven éves történelme során mindvégig megtartotta székely-magyar öntudatát. Számon tartotta ősei székelyföldi eredetét, származási helyét. A Bukovinai Székelyek Országos Szövetsége, a jelenleg negyvenegy tagegyesületből álló szervezet fontosnak tartja, hogy ápolja, és újra élővé tegye a kapcsolatot a mai Székelyföld képviseletével.

            A Székely Nemzeti Tanács fontosnak tartja, hogy Székelyföld távolba szakadt fiai és azok leszármazottai hagyományaikat megőrizzék, és az autonómia megteremtésével lehetőséget kíván nyújtani minden, magát székelynek valló magyar embernek, hogy szabad akaratából hazatérhessen ősei szülőföldjére.     

            Ezen dokumentum kifejezi a két szervezet szándékát, hogy kétoldalú baráti kapcsolatukat elmélyítsék, és együttesen is részt vegyenek a sokoldalú kárpát-medencei magyar-magyar kapcsolatok építésében.

Szerződésünk alapján lehetőséget szeretnénk teremteni szervezetünk tagjainak a sokoldalú művelődési, kulturális, sport és gazdasági kapcsolatok kiépítésére, működtetésére.

Szervezeteink a jövőben e szerződésben foglalt tevékenységek koordinálásán és szervezésén túl rendszeres tapasztalatcserével segítik egymás munkáját.

            A madéfalvi veszedelem évfordulójáról, évről évre közösen is megemlékeznek, és úgy tekintenek január hetedikére, mint a székelyek szabadságszeretetének emléknapjára, amely 1764-ben a bukovinai székelyek történelmi kálváriájának kezdete is volt.  

Biztosak vagyunk benne, hogy a létrejövő együttműködési megállapodás hozzájárul a székely közösségi tudat és a magyar nemzeti összetartozás megerősödéséhez, közelebb visz közös célunkhoz, Székelyföld területi autonómiájához, a közös és békés Európa kulturális és gazdasági fejlődéséhez.

 

 

Marosvásárhely, 2011. június 3.

 


                Izsák Balázs                                                           Csibi Krisztina

      Székely Nemzeti Tanács                                      Bukovinai Székelyek Országos Szövetsége

 

 

              
                                

 

 

A Magyar Köztársaság külügyminisztériumának álláspontja az autonómiát illetően

Figyelem! Új ablakban nyílik meg. PDFNyomtatásE-mail

2009. január 30., péntek

Dr. Kelemn András a FIDESZ-MPP Országgyűlési képviselője, a párt megfigyelője az SZNT által lebonyolított autonómia-népszavazáson, a Székely Nemzeti Tanács ügyében interpellált a magyar Országgyűlésben. A két dokumentumban Kelemen képviselő úr kérdése és a külügyminisztérium válasza olvasható.


 

Az Európa Tanács 1811/2007 számú ajánlása

Figyelem! Új ablakban nyílik meg. PDFNyomtatásE-mail

2007. október 03., szerda

Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése

EURÓPA REGIONALIZÁCIÓJA

1811 AJÁNLÁS (2007)

1. A Parlamenti Közgyűlés megállapítja, hogy az Európa Tanács országainak legnagyobb része föderális állam, esetleg konföderációs vagy regionális modellt alkalmaz, és olyan régiókból áll, amelyek jelentős önkormányzatisággal, vagy legalább fokozott adminisztratív decentralizációval rendelkeznek.

2. A Közgyűlés úgy véli, a létező regionális politikai szféra - mint a kormányzás államon belüli intézménye - kiemelten fontos intézményesített forma a legtöbb Európa Tanácsi tagállamban, hiszen a régió, méretének és közelségének köszönhetően ideális szint a kormányzás gyakorlására.

Bővebben: Az Európa Tanács 1811/2007 számú ajánlása

   

Az Európa Tanács 1201-es ajánlása

Figyelem! Új ablakban nyílik meg. PDFNyomtatásE-mail

1993. január 31., vasárnap

EURÓPA TANÁCS

PARLAMENTI KÖZGYŰLÉSE

1201 (1993) AJÁNLÁS

az Emberi Jogok Európai Egyezménye

a kisebbségi jogokra vonatkozó kiegészítő jegyzőkönyvvel kapcsolatban [1]

1. A Közgyűlés emlékeztet a kisebbségi jogokra vonatkozó 1134/1990-es és 1177/1992-es Ajánlásaira, valamint a 456/1990-es és a 474/1992-es Direktíváira. Az 1992 február 5-én elfogadott két dokumentumban a Közgyűlés felkérte a Miniszterek Bizottságát arra, hogy:

i. mielőbb fejezze be a regionális és kisebbségi nyelvek chartájának kidolgozását és tegyen meg mindent, ami csak lehetséges a charta gyors érvényesítése érdekében;

ii. dolgozzon ki egy kiegészítő jegyzőkönyvet az Emberi Jogok Európai Egyezményéhez a kisebbségek jogairól;

iii. lássa el az Európai Tanácsot egy megfelelő közvetítési eszközzel.

Bővebben: Az Európa Tanács 1201-es ajánlása

   

Oldal 2 / 2

SZÉKELY NEMZETI TANÁCS - CONSILIUL NAŢIONAL SECUIESC
SZEKLER NATIONAL COUNCIL

520009 Sepsiszentgyörgy / Sfântu Gheorghe, Konsza Samu utca 21
Tel.: +40 267 318.180, e-mail: office@sznt.ro
2006 - 2010 © Minden jog fenntartva! All rights reserved! Toate drepturile rezervate!

Webhosting:
serverhr.ro