Még mindig elfogadhatatlan a Csíkszeredai Memorandum

Figyelem! Új ablakban nyílik meg. PDFNyomtatásE-mail

Egy héttel az Önkormányzati Nagygyűlés Csíkszeredai rendezvénye után megjelent az ott elfogadott memorandumnak egy újabb, módosított változata.

Bár kétségtelen, hogy a több oldalas szöveg tartalmaz helytálló, vállalható megfogalmazásokat, egészében azonban további változtatásokra szorul.

Semmiképpen nem vállalható az a kijelentés például, hogy Romániában nem létezik olyan „tudatos központi politika”, amely az etnikai arányok megváltoztatására irányul. Erre rácáfolnak a tények, Székelyföld demográfiai adatainak alakulása, az ortodox templomok, katonai laktanyák székelyföldi telepítése, a választókerületek jogsértő kialakítása, vagy éppen az a tény, amelyre a Memorandum hívja fel a figyelmet: „a moldvai vagy a dél-romániai - régiókhoz képest szándékosan lassú ütemű fejlesztése, helyenként teljes elhanyagolása.”stb. 

Az etnikai arányok megváltoztatására irányuló állampolitika tagadása azért is káros, mert éppen azt a mozgalmat építené  le, illetve hiteltelenítené a nagyvilág előtt, amelynek maga a Székelyföldi Önkormányzati Nagygyűlés is része, és amelynek éppen az a célja, hogy rávegye a román hatóságokat, hogy a közigazgatási reform során, Románia nemzetközi kötelezettségvállalásainak szellemében Székelyföld lakóinak akarata érvényesüljön, és ne Székelyföld elrománosításának politikája.

Felkérjük Székelyföld önkormányzati képviselőit, hogy ebben a formában ne írják alá az RMDSZ és EMNT által javasolt memorandumot, mert az ellentétes a székelyföldi autonómia törekvéssel, magyarellenes, erőszakos asszimilációra irányuló állampolitikát bátorít, és cselekvésképtelenné teszi azokat a demokratikus erőket, akik ezzel szembefordulhatnának.

Tekintettel arra, hogy a dokumentum a fenti példán kívül tartalmaz még téves, és ártalmas megállapításokat, felkérjük az RMDSZ és az EMNT vezetőit, hogy bocsássák helyi, többpárti közvitára a választott önkormányzati képviselők és a helyi civil társadalom bevonásával a memorandum második, a csíkszeredai rendezvény után elkészült szövegváltozatát. Tegyék lehetővé, hogy érdemben hozzá tudjanak szólni azok is, akiknek a sorsáról, jövőjéről a memorandum szól, és csak azután bocsássák aláírásra, amikor arról a közmegegyezés kialakul.

Csíksomlyó  2009. szeptember 19.


  

A Székely Nemzeti Tanács Állandó Bizottsága

 
SZÉKELY NEMZETI TANÁCS - CONSILIUL NAŢIONAL SECUIESC
SZEKLER NATIONAL COUNCIL

520009 Sepsiszentgyörgy / Sfântu Gheorghe, Konsza Samu utca 21
Tel.: +40 267 318.180, e-mail: office@sznt.ro
2006 - 2010 © Minden jog fenntartva! All rights reserved! Toate drepturile rezervate!

Webhosting:
serverhr.ro